Rechtbank AlmeloFaillissementen, surséances en
saneringen week 29

Bron: Rechtbank Almelo

Datum actualiteit: 18-07-2001

UITSPRAKEN RECHTBANK ALMELO d.d. 12 JULI 2001:

FAILLISSEMENT:

F/179/01 Eastcorner Import BV, KvKnr.: 06092105 (groothandel in multifunctionele reinigings- en renovatieapparatuur), Marssteden 100, 7547 TD Enschede. Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven. Curator: mr. A.P. Drosten, Hengelosestraat 141, 7521 AA Enschede, tel.: 053-4326560.

OPGEHEVEN FAILLISSEMENT:

F/42/00 K. Lafatan, voorheen: Bornerbroeksestraat 21-23, Almelo.

UITSPRAKEN RECHTBANK ALMELO d.d. 17 JULI 2001

WETTELIJKE SCHULDSANERING

Definitief toegelaten:

R/184/01 F. van den Berg, geb.: 24-07-60, Dennenweg 220, 7545 WN Enschede. Bewindvoerder: F. Heithuis (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130.

R/185/01 Va. Boljanovic, geb.: 07-09-71, Trijpstraat 65, 7553 MJ Hengelo (O). Bewindvoerder: mw. O.E. Willemsen (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130.

R/186/01 K. van Dijk, geb.: 29-04-55, h.o.d.n. Expro Bedrijfsevenementen uw Evenementenarchitect, Kvknr.: 06077857, Lemselobrink 21, 7544 GD Enschede. Bewindvoerder: mr. N.P.J.M. Kreté-Marres, postbus 109, 7500 AC Enschede, tel.: 053-4804200.

Rechter-commissaris in bovengenoemde schuldsaneringen: mr. M.M. Verhoeven.

R/29/99 In de wettelijke schuldsanering van La.Aa.Wa. van Blitterswijk, Oude Wierdenseweg 10, 7604 PC Almelo, is de verificatievergadering bepaald op vrijdag 28 september 2001 te 10:45 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 7 september 2001bij de bewindvoerder, mr. R.F.A. Rorink, postbus 446, 7600 AK Almelo, tel.: 0546-832300,worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregeling en het ontwerp van saneringsplan.

R/237-238/99 In de wettelijke schuldsaneringen van E.E. Groeneveld en Wa.Ja. Groeneveld-van Rijswijk, beiden: Tom Brandstraat 4, 7558 JR Hengelo (O), is de verificatievergadering bepaald op donderdag 25 oktober 2001 te 09:30 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 4 oktober 2001bij de bewindvoerder, mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130 worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregelingen en het ontwerp van saneringsplan.

R/239-240/99 In de wettelijke schuldsaneringen van C. Katuin en Ta.Ga. Katuin-Rutten, beiden: Tukkertstraat 66, 7603 XL Almelo, is de verificatievergadering bepaald op donderdag 25 oktober 2001 te 09:45 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 4 oktober 2001bij de bewindvoerder, mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130 worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregelingen en het ontwerp van saneringsplan.

R/17/99 In de wettelijke schuldsanering van Ga.Mn. Schiphorst-Niezink, Europa-ring 147, 7641 DL Wierden, is de behandeling van de regelmatige beëindiging van de wettelijke schuldsanering bepaald op dinsdag 31 juli 2001 te 09:00 uur.

UITSPRAKEN RECHTBANK ALMELO d.d. 18 JULI 2001

FAILLISSEMENTEN

Faillissementen na tussentijdse beëindiging wettelijke schuldsaneringen:

F/180-181/01 De wettelijke schuldsaneringen van F.J. Heykoop, geb.: 27-03-66 en Ea.Jy. Heykoop-Scholing, geb.: 06-04-71 (insolventienrs.: R/192-193/99), beiden: De Giervalk 25, 7609 DX Almelo, zijn bij vonnis van de rechtbank te Almelo d.d. 3 juli 2001 tussentijds beëindigd. Dit vonnis is thans onherroepelijk. F.J. Heykoop en Ea.Jy. Heykoop-Scholing, beiden voornoemd, verkeren vanaf 12 juli 2001 van rechtswege in staat van faillissement. Rechter-commissaris mr. M.M. Verhoeven. Curator: mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130.

F/182/01 De wettelijke schuldsanering van Re.Ma. Litaay, geb.: 06-04-76 (insolventienr.: R/76/00), Ramelebrink 71, 7544 BA Enschede, is bij vonnis van de rechtbank te Almelo d.d. 5 juni 2001 tussentijds beëindigd. Dit vonnis is d.d. 5 juli 2001 door het gerechtshof Arnhem bekrachtigd, welk arrest onherroepelijk is geworden. Re.Ma. Litaay, voornoemd, verkeert thans van rechtswege in staat van faillissement. Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans. Curator: mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130.

F/183/01 Schildersbedrijf Velner BV, KvKnr.: 06038206, Nieuwstraat 57, 7572 BX Oldenzaal. Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans. Curator: mw. mr. H.F.J. Maissan, postbus 630, 7550 AP Hengelo (O), tel.: 074-2909199

Deel: ' Faillissementen en schuldsaneringen - week 29 Almelo '
Lees ook