Rechtbank AlmeloFaillissementen, surséances en
saneringen week 35

Bron: Rechtbank Almelo

Datum actualiteit: 29-08-2001

UITSPRAAK RECHTBANK ALMELO d.d. 22 AUGUSTUS 2001

WETTELIJKE SCHULDSANERING

Definitief toegelaten:

R/217/01 Sp. Yavuz. Bewindvoerder: mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130. Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans.

UITSPRAKEN RECHTBANK ALMELO d.d. 28 AUGUSTUS 2001

WETTELIJKE SCHULDSANERINGEN

Definitief toegelaten:

R/213/01 La. Strijker, geb.: 22-06-51, Het Leunenberg 236, 7544 JH Enschede. Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans. Bewindvoerder: mw. O.E. Willemsen (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130.

R/24/99 De wettelijke schuldsanering van Ba.Ye. Pijffers, geb.: 15-05-66, De Bleijdestraat 28, 7462 VG Rijssen, is op 28 augustus 2001 geëindigd wegens het verbindend worden van de (enige) uitdelingslijst. De onbetaald gebleven vorderingen ten aanzien waarvan de wettelijke schuldsanering werkt zijn niet langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser in de schuldsanering is opgekomen en onverschillig of de vordering is geverifieerd.

R/85/99 De wettelijke schuldsanering van Id. Meijer, geb.: 10-09-71, Sesastraat 12, 7607 MD Almelo, is op 28 augustus 2001 geëindigd wegens het verbindend worden van de (enige) uitdelingslijst. De onbetaald gebleven vorderingen ten aanzien waarvan de wettelijke schuldsanering werkt zijn niet langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser in de schuldsanering is opgekomen en onverschillig of de vordering is geverifieerd.

R/205/00 De wettelijke schuldsanering van Lâ. Albayrak, geb.: 19-01-64, Bevrijdingslaan 91, 7603 VE Almelo, is op 28 augustus 2001 geëindigd wegens het verbindend worden van de (enige) uitdelingslijst. De onbetaald gebleven vorderingen ten aanzien waarvan de wettelijke schuldsanering werkt zijn niet langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser in de schuldsanering is opgekomen en onverschillig of de vordering is geverifieerd.

R/289-290/00 De wettelijke schuldsaneringen van K. Cag, geb.: 30-01-67, en Sn. Cag-Koc, geb.: 01-11-71, beiden: Tollensstraat 35, 7606 CS Almelo, zijn op 28 augustus 2001 geëindigd wegens het verbindend worden van de (enige) uitdelingslijst. De onbetaald gebleven vorderingen ten aanzien waarvan de wettelijke schuldsaneringen werken zijn niet langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser in de schuldsaneringen is opgekomen en onverschillig of de vordering is geverifieerd.

R/84/99 In de wettelijke schuldsanering van Kn. Loi, Markveldebrink 298, 7544 VL Enschede, is de behandeling van de regelmatige beëindiging van de wettelijke schuldsanering bepaald op dinsdag 11 september 2001 te 09:00 uur.

R/345-346/00 In de wettelijke schuldsaneringen van A. Lubach en Ja.Ia.Ca. Lubach-van der Wal, beiden: Grotestraat 203, 7607 CL Almelo, is de behandeling van de regelmatige beëindiging van de wettelijke schuldsaneringen bepaald op dinsdag 11 september 2001 te 09:05 uur.

R/334/00 In de wettelijke schuldsanering van Je.Ig. Siemerink, Gagelstraat 59, 7601 CM Almelo, is de behandeling van de regelmatige beëindiging van de wettelijke schuldsanering bepaald op dinsdag 11 september 2001 te 09:10 uur.

R/69-70/99 De in de wettelijke schuldsaneringen van H. Cantekin en Ha.Ja.Ga. Cantekin-Doldersum, beiden: Louis van Tulderstraat 6, 7558 JJ Hengelo (O), op vrijdag 12 oktober 2001 bepaalde verificatievergadering zal geen doorgang vinden. R/311-312/99 In de wettelijke schuldsaneringen van R. Jongsma en Ha.AA. Emmens, beiden: Joost van den Vondelstraat 21, 7606 CH Almelo, is de verificatievergadering bepaald op vrijdag 12 oktober 2001 te 09:15 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 21 september 2001 bij de bewindvoerder, mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130, worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregelingen en het ontwerp van saneringsplan.

R/72/99 In de wettelijke schuldsanering van R.H.H. Jansen, Begoniastraat 31, 7581 TD Losser, is de verificatievergadering bepaald op donderdag 25 oktober 2001 te 10:45 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 4 oktober 2001 bij de bewindvoerder, mr. M.A.M. Oude Breuil, postbus 109, 7500 AC Enschede, tel.: 053-4804200, worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregeling en het ontwerp van saneringsplan.

R/65-66/00 In de wettelijke schuldsaneringen van F.L.M. ten Broeke en Ta.Le.Ma. Ten Broeke-Smit, beiden: Hoxwier 37, 7608 HB Almelo, is de verificatievergadering bepaald op vrijdag 9 november 2001 te 09:30 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 19 oktober 2001 bij de bewindvoerder, mr. A.E.B. de Hollander, postbus 206, 7600 AE Almelo, tel.: 0546-454263, worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregelingen en het ontwerp van saneringsplan.

R/324-325/99 In de wettelijke schuldsaneringen van H.G.T. Coffie en Ea.Ca. Coffie-Jacobino, beiden: Rembrandtlaan 286, 7545 ZS Enschede, is de verificatievergadering bepaald op vrijdag 9 november 2001 te 09:45 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 19 oktober 2001 bij de bewindvoerder, mr. M.M.J. Severiens, postbus 76, 7500 AB Enschede, tel.: 053-4335466, worden ingediend. Op voormelde vergadering zullen schuldeisers tevens worden geraadpleegd over de voortzetting van de schuldsaneringsregelingen en het ontwerp van saneringsplan.

R/466/00 Door mr. A.S. Westerdijk, postbus 109, 7500 AC Enschede, tel.: 053-4804200, bewindvoerder, is in de wettelijke schuldanering van N. Callar, Oogstplein 54, 7545 HR Enschede, ter griffie van de rechtbank Almelo en het kantongerecht te Enschede de (enige) uitdelingslijst gedeponeerd. Deze lijst ligt aldaar vanaf vrijdag 31 augustus 2001 gedurende 10 dagen ter inzage van een ieder.

UITSPRAKEN RECHTBANK ALMELO d.d. 29 AUGUSTUS 2001

WETTELIJKE SCHULDSANERINGEN

Definitief toegelaten:

R/218/01 Ga. Bijl, geb.: 20-05-43, Well 4, 7608 NJ Almelo. Bewindvoerder: dhr. C.P. Graas, postbus 206, 7600 AE Almelo, tel.: 0546-454263.

R/219/01 J.H. Dogger, geb.: 15-03-39, en
R/220/01 Oe. Bouwmeester, geb.: 21-06-51, beiden: Mauritsstraat 17, 7681 WR Vroomshoop. Bewindvoerder: dhr. C.P. Graas, postbus 206, 7600 AE Almelo, tel.: 0546-454263.

Rechter-commissaris in bovengenoemde schuldsaneringen: mr. M.M. Verhoeven.

Voorlopig toegelaten:

R/221/01 G.C. Visser, geb.: 22-02-69, Oude Deldenerweg 125, 7548 PM Enschede, voorheen vennoot van Vof Lightning Dance Center, Langestraat 11 C, 7511 HA Enschede. Bewindvoerder: mr. R.M. Hendriksen, postbus 56, 7550 AB Hengelo (O), tel.: 074-2488888.
Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans.

R/99/00 De wettelijke schuldsanering van C. Bulut, Jan Luikenstraat 54, 7552 XL Hengelo (O), eindigt op 30 augustus 2001 wegens het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking homologatie akkoord van 21 augustus 2001.

R/216/00 De wettelijke schuldsanering van Ja.Wa.Ma. Hoffmann, Langenbergweg 10, 7481 PP Haaksbergen, eindigt op 30 augustus 2001 wegens het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking homologatie akkoord van 21 augustus 2001.

R/72/00 In de wettelijke schuldsanering van Ra. de Jong, St. Josephstraat 46, 7603 XE Almelo, is de behandeling van de regelmatige beëindiging van de wettelijke schuldsanering bepaald op dinsdag 18 september 2001 te 09:15 uur.

FAILLISSEMENTEN

Faillissementen na tussentijdse beëindiging wettelijke schuldsanering:

F/204/01 De wettelijke schuldsanering van H.J. van Tellingen, geb.: 20-04-65 (insolventienr.: R/398/00), Piet Heinstraat 44, 7603 CD Almelo, is bij vonnis van de rechtbank te Almelo d.d. 14 augustus 2001 tussentijds beëindigd. Dit vonnis is thans onherroepelijk. H.J. van Tellingen, voornoemd, verkeert vanaf 23 augustus 2001 van rechtswege in staat van faillissement. Curator: mr. A.E.B. de Hollander, postbus 206, 7600 AE Almelo, tel.: 0546-454263.

F/205-206/01 De wettelijke schuldsaneringen van R. Tiethoff, geb.: 24-09-69 en Ae. Jansen, geb.: 19-08-73 (insolventienrs. R/456-457/00), beiden: Wilhelminastraat 37, 7586 BD Overdinkel, zijn bij vonnissen van de rechtbank Almelo d.d. 14 augustus 2001 tussentijds beëindigd. Deze vonnissen zijn thans onherroepelijk. R. Tiethoff en Ae. Jansen, voornoemd, verkeren vanaf 23 augustus 2001 van rechtswege in staat van faillissement. Curator: mw. L.K. Soerdjbalie (Stadsbank Oost Nederland), postbus 1393, 7500 BJ Enschede, tel.: 053-4880130.

Rechter-commissaris in bovengenoemde faillissementen: mr. M.L.J. Koopmans.

F/207/01 Gelria Aluminium BV, Kvknr.: 06055569, Goorsestraat 17, 7482 CB Haaksbergen. Curator: mr. E.M.M. van de Loo, postbus 109, 7500 AC Enschede, tel.: 053-4804200.

F/208/01 G.H. Gerrits, geb.: 02-08-61, voorheen wonende te: De Ruyterstraat 15, 7671 XJ Vriezenveen, thans: Bentheimerstrasse 229, 48529 Nordhorn (Duitsland). Curator: mr. M.M.J. Severiens, postbus 76, 7500 AB Enschede, tel.: 053-4335466.

F/209/01 Industrial Automation & Control Systems BV, Kvknr.: 06083019, Industriestraat 6 A, 7622 AV Borne. Curator: mr. J.F. Heerze, postbus 56, 7550 AB Hengelo (O), tel.: 074-2488888.

Rechter-commissaris in bovengenoemde faillissementen: mr. M.M. Verhoeven.

F/210/01 Jansen Bouw Onderneming Vriezenveen BV, Kvknr.: 06071519, Verzetstraat 104 B, 7671 GN Vriezenveen. Curator: mr. H. Versluis, postbus 174, 7670 AD Vriezenveen, tel.: 0546-565325. Rechter-commissaris mr. A.A.A.M. Schreuder.

F/211/01 Sure Financiële Dienstverlening BV, Kvknr.: 06082818, Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo (O). Curator: mr. J. Vestering, Deldenerstraat 34, 7551 AG Hengelo (O), tel.: 074-2505240. Rechter-commissaris mr. M.L.J. Koopmans.

RECTIFICATIE

R/44-45/99 In de uitspraken van 14 augustus 2001 staat in de aankondiging van de verificatievergadering in de wettelijke schuldsaneringen van J. de Wit en La. de Wit-Schreuder ten onrechte het adres: Deken van der Waardenlaan 31, 7602 GL Almelo vermeld. Het juiste adres is: Griegstraat 47, 7604 JD Almelo.

Deel: ' Faillissementen en schuldsaneringen - week 35 Almelo '
Lees ook