Rechtbank LeeuwardenFaillissementen, surséances en
saneringen week 29

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 19-07-2001

Arrondissementsrechtbank Leeuwarden

De arrondissementsrechtbank te Leeuwarden heeft op 19-07-2001 de onderstaande beslissingen gegeven

FAILLISSEMENTEN UITGESPROKEN

F 01/73-74-75-76
TRICOM BEHEER B.V., KvK Lwd 01083354, TRICOM PROCES INSTALLATIES B.V., KvK Lwd 01066998, TRICOM SWM PROJECTS B.V., KvK Lwd 1089385 en TRICOM FRIMAFA MACHINERY B.V., KvK Lwd 01070345, allen gev. Loswal 32, 9206 AH Drachten.
Curator: mr. W. Winkel, Noordkade 70, 9203 CG Drachten. Rechter-commissaris: R. Giltay.

SCHULDSANERINGSREGELINGEN UITGESPROKEN

R 01/182
Wilhelmina C.M. LUGTERS, geb. 05-10-1977, won. Albardastraat 12, 8607 BB Sneek.
Bewindvoerder: A.P. van Geenhuizen, Postbus 612, 8440 AP Heerenveen. Rechter-commissaris: mr. R. Giltay.

R 01/183
Jan GROEN, geb. 19-06-1960 en Anna KRUIJER E/V GROEN, geb 27-12-1953, beiden won. Koerierstersespel 177, 8923 BP Leeuwarden. Bewindvoerder: O. Postma, Postbus 918, 8901 BS Leeuwarden. Rechter-commissaris: mr. A. Nijland.

R 01/185
Johanna WERNER E/V VAN DER ZAAG, geb. 25-04-1960, h.o.d.n. GIGACOM, KvK Lwd 01090604, voorheen vennoot van V.O.F. BACK STAGE OFFICE, KvK Lwd 01087581, won/gev. Fuut 2, 9101 ZD Dokkum.
Bewindvoerder: mr. B.G. Kooi, Rondweg-West 29, 9101 BE Dokkum. Rechter-Commissaris: A. Nijland.

FAILLISSEMENTEN OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN

F 99/81
V.O.F. HOLLAND GELUIDSTECHNIEK, KvK Lwd 01061115, gev. Het Anker 7, 9206 AL Drachten.

F 99/121
Dirk de VRIES, geb. 23-08-1957, h.o.d.n. HANDELSONDERNEMING D. DE VRIES, KvK Lwd 01082268, won/gev. Willem Lodewijkstraat 17, 9076 DG Sint Annaparochie.

VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING

S 01/9
De besloten vennootschap QUALITY & QUANTITY B.V., KvK Tiel 01082335, gev. Industrieweg 1 a, 4104 AP Culemborg.
Tot bewindvoerder is benoemd mr. H. Dulack, Euclideslaan 51, 3584 BM Utrecht. Het verhoor van de schuldeisers zal worden gehouden op 25 oktober 2001 om 10:30 uur in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Zaailand 102. Bij het verzoekschrift is geen ontwerp van akkoord gevoegd.

VERIFICATIEVERGADERING

F 97/73
In het faillissement van Tjalling MENNEGA, won. Balk, De Dammen 40, wordt op 22 augustus 2001 om 10:30 uur de verificatievergadering gehouden in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102. Schuldvorderingen moeten uiterlijk 8 augustus 2001 worden ingediend bij de curator mr. T. Bruinsma, Postbus 50, 8530 AB Lemmer. Tevens zal op deze vergadering worden gestemd over het aangeboden akkoord.

F 97/135
In het faillissement van Marinus Poulus Lodewijk SPIJKSTRA, won. Arumerstraat 6, Leeuwarden, wordt op 22 augustus 2001 om 10: 45 uur de verificatievergadering gehouden in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 8 augustus 2001 worden ingediend bij de curator mr. G.A. Pots, Postbus 123, 8900 AC Leeuwarden. Tevens zal op deze vergadering gestemd worden over het aangeboden akkoord.

R 99/132-133
In de schuldsaneringsregelingen van Antonius Johannes Gerardus PRINS en Trijntje SPOELSTRA E/V PRINS beiden won. Kingmastate 2, Leeuwarden, wordt op 20 september een verificatievergade-ring gehouden in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102. Schuldvorderingen moeten uiterlijk 6 september 2001 worden ingediend bij de bewindvoerder mr. D.C. Poiesz, Postbus 108, 8600 AC Sneek. Tevens zal op deze vergadering gestemd worden over het aangeboden akkoord.

Deel: ' Faillissementen, surséances en saneringen week 29 Leeuwarden '
Lees ook