Rechtbank LeeuwardenFaillissementen, surséances en
saneringen week 33

Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 16-08-2001

De arrondissementsrechtbank te Leeuwarden

De arrondissementsrechtbank te Leeuwarden heeft op 16-08-2001 de onderstaande beslissingen gegeven

FAILLISSEMENTEN UITGESPROKEN
F 01/86
BOUWCOMBINATIE B.V., KvK Lwd 01083608, gev. Pallasweg 4, 8938 AS Leeuwarden.
Curator: mr. W.J.H. Alderse Baas, Postbus 120, 8500 AC Joure.

F 01/87-88-89
WOWO B.V., KvK Lwd 01078399, ANTARES HOLDING B.V., KvK 01058156 en SCORPIO BEHEER B.V. KvK 01078364, alle gev. Industrieweg 14 8471 AD Wolvega.
Curator: mr. O.A. van Oorschot, Postbus 1026, 8900 CA Leeuwarden.

F 01/91
CONTAINER REINIGING NOORD MULTI SERVICE B.V., KvK 01072038, gev. Stadionweg 70, 1077 SP Amsterdam.
Curator: mr. M.A. Huizinga, Postbus 1070 AP Amsterdam.

In al deze faillissementen is de rechter-commissaris mr. R. Giltay.

SCHULDSANERINGSREGELINGEN UITGESPROKEN
R 01/199-200
Johannes HAAKMA, geb. 28-11-1941 en Griet HALBESMA E/V HAAKSMA, geb. 03-01-1946, beiden won. Dominee Germsweg 24, 9104 DP Damwoude. Bewindvoerder: J. Oldenbroek, Postbus 918, 8901 BS Leeuwarden.

R 01/201
Marijke IGNATIUS, geb. 04-04-1978, won. Pieter Stuyvesantweg 138, 8933 GJ Leeuwarden.
Bewindvoerder: O. Postma, Postbus 918, 8901 BS Leeuwarden.

R 01/202
Jeltje de Boer, geb. 15-02-1960, won. Dominee S Huismansstraat 20, 9051 DW Stiens. De verificatievergadering zal gehouden worden op 20-12-2001 om 09:00 uur. De schuldvorderingen moeten uiterlijk 06-12-2001 worden ingediend bij de bewindvoerder J. Oldenbroek, Postbus 918, 8901 BS Leeuwarden. Tevens zal er gestemd worden over het aangeboden akkoord.

In schuldsaneringsregelingen is de rechter-commissaris mr. R. Giltay.

VERIFICATIEVERGADERING
F 98-30-31-32
In de faillissementen van VOF FUNGI FRISAE, gev. Molenstraat 50, Veenwouden en haar vennoten Jelle SIXMA, won. Dammelaan 33, Damwoude en Jan VALK, won. Tortelduifstraat 6, Veenwouden, wordt op 13 september 2001 om 13:45 uur een verificatievergadering gehouden in het gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102. Schuldvorderingen moeten uiterlijk op 30 augustus 2001 worden ingediend bij de curator mr. P. van der Sluis, Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden.

VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING
S 01/4
In de voorlopige surseance van betaling van Thijs EVERAARTS, geb. 15-05-1945, h.o.d.n. EVERAARTS TECHNISCH NAUTISCH COMFORT, KvK 01049619, won./gev. Heechein 54, 8491 EN Akkrum, zal op 04-10-2001 om 10:30 uur het verhoor van de schuldeisers worden gehouden in gerechtsgebouw te Leeuwarden, Zaailand 102. Er is geen ontwerp van akkoord ingediend.

FAILLISSEMENTEN OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN F 97/14
SQUASH - CITADEL ENSCHEDE B.V., gev. Wismastate 3, 8926 RA Leeuwarden.

F 99/58
Peter Paul GALJAARD, h.o.d.n. OUTDOOR VLIELAND, KvK Lwd 01075630, won. Willem de Vlaminghweg 47, 8899 AT Vlieland.

Deel: ' Faillissementen, surséances en saneringen week 33 Leeuwarden '
Lees ook