Mededelingen inzake faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen in week 36
Bron: Rechtbank Zutphen
Datum bekendmaking: 11-09-2002

RECHTBANK ZUTPHEN

Bij beschikking van de rechtbank Zutphen d.d. 05-09-2002, is onderstaande faillissement

OPGEGEVEN BIJ GEBREK AAN BATEN

99/199 F
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLDING HENGELOSESTRAAT B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord-Veluwe en
-Achterhoek
onder nummer 36748,
vestigingsadres: 7312 GA Apeldoorn, Prins Willem-Alexanderlaan 1419, curator was: mr. J. van der Burg, 7200 AE Zutphen, Postbus 210.

00/176 F
INFACTO B.V.,
K. v. K. 18054724,
vestigingsadres: 7311 JV Apeldoorn, Hoofdstraat 51, h.o.d.n. HYPOTHEEK EN VERZEKERINGSWINKEL INFACTO, curator was: mr. H. Oosterhuis, 7301 GE Apeldoorn, Postbus 10210.

De griffier.

Deel: ' Faillissementen, surseances en saneringen Zutphen 05-09-2002 '


Lees ook