Dienstenbond CNV

Falck: algemeen beleid in geval van reorganisatie 17-02-2003

Een grote onderneming als Falck is voortdurend in beweging. Er zal dus geregeld op kleinere en grotere schaal gereorganiseerd worden. In geval van een grotere reorganisatie zullen naast de (C)OR ook de CNV Dienstenbond afspraken maken om de eventuele gevolgen voor het personeel op te vangen.

Woensdag 12 februari jl. hebben wij een aantal uitgangspunten besproken met de werkgever die neergelegd worden in een Algemeen beleidskader ten behoeve van het sociaal beleid bij reorganisaties en Sociaal Beleidsplan.

Dit vormt een goede basis om in geval van reorganisatie op voort te bouwen. Uiteindelijk komen wij dan tot een Sociaal Plan dat er bij iedere reorganisatie anders uit ziet; afhankelijk van wat er aan de hand is en wie het betreft leveren wij maatwerk.

Wat zijn zoal de uitgangspunten die wij hebben besproken?
*

* in geval van een reorganisatie zal met de bonden en de OR overlegd worden

* reorganiseren dient zonder gedwongen ontslagen plaats te vinden
* wat is passende arbeid indien een andere functie wordt aangeboden
* salarisgarantie bij reorganisatie

* instellen van een begeleidingscommissie
* hardheidsclausule

* om en bijscholing

* outplacement

* ontslagvergoeding als er onverhoopt geen functie voorhanden is
Het gaat nadrukkelijk om uitgangspunten zodat wij straks sneller tot goede sociale plannen kunnen komen. Een sociaal plan komt pas tot stand als de CNV Dienstenbond van de betrokkenen weet wat hun wensen zijn en daarover onderhandeld heeft met de werkgever. Pas als de leden ja hebben gezegd tegen het eindresultaat kunnen er rechten aan ontleend worden.

Nog geen lid??
U ziet dat wij op de achtergrond voortdurend bezig zijn de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Helaas zijn er nog veel collegas die het nut van lidmaatschap CNV Dienstenbond niet inzien. Bent u nog geen lid van de CNV Dienstenbond, maar wel overtuigd van het belang van lidmaatschap? Word dan nu lid! lid worden

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over dit informatiebulletin kunt u contact opnemen met uw bestuurder Bernard Jan de Groot, tel: (010)2651111.

Deel: ' Falck algemeen beleid in geval van reorganisatie '
Lees ook