Dienstenbond CNV

Falck: sociaal Plan in verband met reorganisatie back office 21-03-2003

Falck gaat komende anderhalf jaar de back office functies reorganiseren.
De centrale ondernemingsraad is om advies gevraagd en de betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. De CNV Dienstenbond heeft vrijdag 14 maart jl. een principeakkoord gesloten met de werkgever over een Sociaal Plan.

Sociaal Plan
Het Sociaal Plan is gebaseerd op het basis sociaal beleidsplan dat wij enkele weken geleden met de werkgever hebben afgesproken. Omdat het nu een concrete situatie betreft is dat beleidsplan op allerlei punten aangescherpt waardoor er nu een volwaardig Sociaal Plan ligt dat wij aan de betrokkenen willen voorleggen.

In het Sociaal Plan zijn zaken geregeld als: definitie van wat een passende functie is, salarisgaranties, outplacement, ontslagvergoeding (overigens is het uitgangspunt: geen gedwongen ontslagen!), instellen begeleidingscommissie enz.

Omdat deze reorganisatie slechts weinig leden van de CNV Dienstenbond betreft sturen wij het Sociaal Plan niet integraal naar u toe. Wij hebben met de werkgever afgesproken dat iedereen die betrokken is bij de reorganisatie het Sociaal Plan persoonlijk toegestuurd zal krijgen.

Uw stem
Leden die betrokken zijn (en dus een sociaal plan hebben thuisgestuurd gekregen) vragen wij om aan te geven of zij hier mee in kunnen stemmen. U kunt dit aangeven via deze pagina (ingelogd!) en via het reactieformulier dat u per post heeft ontvangen. Gaarne reageren vóór 1 april 2003.

Bijeenkomst Bedrijfsledengroep Falck
In de bedrijfsledengroep van de CNV Dienstenbond zal het Sociaal Plan nog uitgebreid besproken worden. De BLG komt op maandag 31 maart om 10:15 uurbij elkaar in zalencentrum Statenburcht aan de Bentincklaan 1 te Rotterdam. Dit kan tevens een goede kennismaking voor u zijn met het bedrijvenwerk van onze actieve CNV leden! U kunt zich voor deze bespreking aanmelden per email via: b.degroot@cnvdibo.nl. Ook kunt u zich opgeven via uw reactieformulier.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Bernard Jan de Groot, tel: (010)2651111.

Deel: ' Falck sociaal Plan in verband met reorganisatie back office '
Lees ook