FAMILIA (Directe Democraten): Spuiforum moet naar Wijnhavenkwartier


Door het project The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund kan Den Haag zich vanaf 2014 ontwikkelen tot een bloeiende groene wereldstad aan zee en tot internationale Congres-, Universiteits-, en Studentenstad.

DEN HAAG, 20131226 -- Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 worden door de deelnemende partijen de standpunten over de ontwikkelingen in Den Haag en Scheveningen aangescherpt. Het gebied Spui- en Wijnhavenkwartier zal extra aandacht krijgen in de verkiezingsprogramma's.

BESTEMMINGSPLANNEN

Op de kandidatenlijsten van de nieuwkomers in de Haagse politiek staan namen van mensen die als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad blijk kunnen geven van inzicht en ervaring als het gaat om het beoordelen van bestemmingsplannen.

Er staat veel te gebeuren wat betreft het vinden van voldoende draagvlak en steun bij de kiezers.

LUZZY TENFUN

FAMILIA (Directe Democraten) doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en heeft haar visie over de ontwikkelingen in de afgelopen periode reeds in een aantal persberichten onder woorden gebracht.

Lees verder op www.tenfun.nl .

KANDIDATEN

Op 3 februari 2014 worden de lijsten met namen van kandidaten gepresenteerd. Onder hen zijn mensen die zich hebben verzet tegen de bouw van het Spuiforum, maar zich aansluiten bij het voorstel van FAMILIA (Directe Democraten) om het cultuurpaleis in het Wijnhavenkwartier te realiseren in combinatie met een congreshotel met de bijbehorende faciliteiten en accomodaties.

Met belanghebbenden in het gebied zal de komende periode gesproken worden over dit voorstel.

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de coordinator van OPA Den Haag de heer Piet Breijder.


Deel: ' FAMILIA (Directe Democraten) Spuiforum moet naar Wijnhavenkwartier '
Lees ook