FAMILIA (Directe Democraten) waarschuwt voor ongeldige ESM-stemming


De Eerste Kamer zal met de ESM-stemming moeten wachten op het Constitutionele Hof in Karlsruhe

DEN HAAG, 20120630 -- Na de EU-top in Brussel van 28 en 29 juni 2012 en de stemming in de Duitse Bundestag over het ESM zijn wereldwijd in de media discussies ontstaan tussen juristen, economen, politici en burgers over wat er door de regeringsleiders nou precies is afgesproken. De meningsverschillen over de interpretaties die gegeven worden aan de afspraken van de EU-top worden breed uitgemeten in de media. Er zijn duizenden bezwaarschriften ingediend bij het Hof in Karlsruhe. De zaak is onder de rechter. In een brief aan de Nederlandse Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer) wijst FAMILIA (Directe Democraten) erop dat rechtsgeldige stemming over het ESM pas mogelijk is als de uitspraak van het Constitutionele Hof in Karlsruhe openbaar gemaakt is.

Tekst van de brief aan de Staten Generaal:

Bijlage: www.nieuwehaagschecourant.nl

Aan de voorzitters en de leden van de Staten Generaal


Geachte dames en heren, geachte voorzitters en geachte leden,

Het Constitutioneel Hof in Karlsruhe buigt zich de komende weken over de vele duizenden bezwaarschriften die na de EU-top van 28 en 29 juni 2012 en na de ESM-stemming in de Bundestag op 29 juni 2012 zijn ingediend.

Te verwachten is dat het Hof in Karlsruhe met haar komende uitspraak naar aanleiding van de bezwaarschriften en op basis van juridische analyses gaat zorgen voor aanpassingen of wijzigingen met betrekking tot het ESM.

In de media is de komende periode veel aandacht te verwachten voor interpretaties van wat er nou precies werd afgesproken in Brussel tijdens de EU-top van 28 en 29 juni 2012. Juristen, economen, politici en burgers zullen te voorschijn komen met hun meningsverschillen daarover.

Gelet op wat ik eerder bij u naar voren heb gebracht (zie ook de bijlage) ben ik van mening dat niet eerder een rechtsgeldige ESM-stemming mogelijk is dan nadat het Constitutionele Hof in Karlsruhe uitspraak heeft gedaan en nadat serieuse alternatieven voor het ESM goed zijn onderzocht en ter beoordeling zijn aangereikt bij de 27 EU-parlementen.

Met vriendelijke groet,

Jos Hendriks

www.directedemocraten.nl

FAMILIA (Directe Democraten) zet ESM-debat schaakmat

https://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/06/26/J004.htm


Deel: ' FAMILIA (Directe Democraten) waarschuwt voor ongeldige ESM-stemming '
Lees ook