FAMILIA ( Directe Democraten ) wacht op Constitutioneel Hof Karlsruhe


Op 10 juli 2012 is de zitting van het Hof in Karlsruhe over het ESM. De ESM-stemming in de Eerste Kamer is vooralsnog een wassen neus. Pas na de uitspraak van het Hof in Karlsruhe weten we hoe het verder moet met het ESM en met het bezweren van de eurocrisis en hoe we op 12 september 2012 moeten stemmen.

DEN HAAG, 20120703 -- De Nederlandse media proberen te zorgen voor zorgvuldige berichtgeving over het ESM en over meningen van juristen, hoogleraren en politici daarover. Dat lukt nauwelijks. Martin Visser van het Financieel Dagblad valt op temidden van de andere Nederlandse journalisten. Zijn artikelen over het ESM in combinatie met wat de Duitse media berichten over de juridische complicaties van het ESM en de bezwaren die voorgelegd zijn aan het Constitutionele Hof in Karlsruhe zijn onontbeerlijk om precies te weten te komen wat er gaande is. FAMILIA adviseert de Nederlandse kiezer de Duitse taal snel meester te worden en de Duitse kranten te lezen.

Eerste Kamer stemt vóór ESM-verdragKlaas Broekhuizen
2012-07-03
www.fd.nl

De Eerste Kamer heeft met 50 tegen 23 vóór het ESM-verdrag gestemd. Daarmee heeft Nederland het verdrag voor het Europese noodfonds geratificeerd.

De senatoren kregen voor de stemming nog een korte toelichting van minister Jan Kees de Jager van Financiën. Volgens De Jager hebben de afspraken die donderdag en vrijdag zijn gemaakt in Brussel in aanvulling op het ESM-verdrag geen gevolgen voor de ratificatie.

De Jager komt hoe dan ook nog eens terug bij zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk of de afspraken van de Europese top leiden tot een verdragswijziging. Als dat het geval is komt het kabinet automatisch terug. Als dat niet het geval is, komt het kabinet terug zodra het Europese bankentoezicht er staat (per 1 januari) en de nieuwe afspraken in werking kunnen treden.

Onduidelijkheid over verdragswijziging

Volgens De Jager dacht het kabinet in eerste instantie dat een verdragswijziging noodzakelijk was, maar juristen in Brussel hebben daar andere opvattingen over. EU-voorzitter Herman van Rompuy deelt die laatste opvatting.

De Jager zei dat het riskanter is om direct geld uit het ESM aan banken over te maken, zoals afgesproken op de top, dan via de lidstaat. Daar staat volgens De Jager tegenover dat er juist om die reden niet zo gemakkelijk steun zal worden verleend.

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20120703/wetsvoorstel_goedkeuring_verdrag

 Das Bundesverfassungsgericht muss über Merkels Antikrisenpaket zur Beteiligung am dauerhaften Hilfsfonds ESM und am Fiskalpakt entscheiden.

Die Verfassungsbeschwerde, die die Klägergruppe in Karlsruhe eingelegt hat, umfasst 123 Seiten.

De eurocrisis kan nog best een graadje erger

https://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/06/29/J050.htm

FAMILIA ( Directe Democraten ) waarschuwt voor ongeldige ESM-stemming

https://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/06/30/J018.htm

Henk en Ingrid willen eerst 30 miljard euro terug

https://www.30miljard.nl


Deel: ' FAMILIA ( Directe Democraten ) wacht op Constitutioneel Hof Karlsruhe '
Lees ook