FAMILIA ( Directe Democraten ) wil fors investeren in de kinderopvang


Den Haag, 20120605 -- Een landelijk herhuisvestingsprogramma van kinderopvang naar all-in scholen voor 0 tot 12 jarigen kan voor volop werkgelegenheid in de bouw zorgen. In steden en dorpen worden de beste lokaties geselecteerd waar starters en jonge gezinnen alle faciliteiten bij elkaar vinden. Dat vereist een creatieve aanpak in gemeenten.

De verkiezingen op 12 september 2012 zijn voor de ouders van de honderdduizenden 0 tot 12 jarigen een belangrijk moment. In de stemhokjes wordt gekozen voor politieke partijen die het meest duidelijk zijn over het ontzien van de huishoudens van jonge gezinnen. Het CDA profileert zich uitdrukkelijk als de gezinspartij en andere politieke partijen buitelen over elkaar heen om onze gezinnen te paaien met financiele beloftes.

FAMILIA ( Directe Democraten ) ziet in Nederland een zigzagbeleid in de kinderopvang waardoor de politieke partijen geen deugdelijk antwoord hebben op de vraag hoe het mogelijk is dat bij een verdubbeling van de kinderopvangcapaciteit de kosten voor de Rijksoverheid niet twee keer, maar drie keer zo hoog zijn geworden in de afgelopen jaren.

Ouders hebben behoefte aan stabiliteit. Zij worden tureluurs van de wijzigingen in het beleid van de Rijksoverheid op het gebied van kinderopvang. Er is geen pijl op te trekken.

Het gaat jaarlijks om 2,8 miljard euro op kosten van de belastingbetaler. Is het dat ons waard ?

Onzekerheid is voor gezinnen heel onaangenaam als keuzes gemaakt moeten worden over werk en kinderopvang.

Waarom is eigenlijk de eenderde-eenderde-eenderde verdeling losgelaten ? Hoe verdelen we de kosten in de toekomst bij het realiseren van kinderopvang die werkelijk voorziet in de behoeften van ouders en jonge gezinnen. Krijgen creatieve ondernemers met all-in oplossingen de ruimte ?

Er is veel rekenwerk te doen, waarover urenlange debatten en oeverloeze discussies mogelijk zijn.

FAMILIA adviseert alle politieke partijen een sprong voorwaarts te maken in het denken over deze maatschappelijk van het grootste belang zijnde sector.

Van denkkracht naar daadkracht.

www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/jeugd/2012/20120426_persbericht_publicaties_kindcentrum.pdf

www.kinderopvang.nl

Wordt het lastige onderwerp controversieel verklaard in verband met de komende verkiezingen ?

Hoe luiden de verkiezingsprogramma's ? Welke partijen hebben een vertrouwenwekkende visie ?
 
Is marktwerking bevorderlijk voor de kwaliteit in de kinderopvang ?


Deel: ' FAMILIA ( Directe Democraten ) wil fors investeren in de kinderopvang '
Lees ook