FAMILIA ( Directe Democraten ) wil nieuw NMa-onderzoek kinderopvang


De Tweede Kamer werd door de NMa op het verkeerde been gezet. De NMa liet in het jaar 2009 Regioplan B.V. een onderzoek naar marktwerking in de kinderopvang uitvoeren maar hield daarbij cruciale gegevens achter over een kartel van de Gemeente Den Haag en DAK, Triodus en 2Samen zoals dat vanaf l995 heeft bestaan.

DEN HAAG, 20120704 -- Vanaf 1 januari 2005 is de wet kinderopvang van kracht geworden. In de Tweede Kamer wordt de behoefte gevoeld aan onderzoek naar de met de nieuwe wet beoogde marktwerking in de kinderopvang. Daarom is door Staatsecretaris van OCW Sharon Dijksma aan de mededingingsautoriteit NMa opdracht gegeven een rapport te schrijven over de marktwerking en daarvoor een onderzoek uit te voeren. Deze opdracht werd in oktober 2008 gegeven. Het rapport zou aanvankelijk in het voorjaar van 2009 aangeboden worden aan de Tweede Kamer, maar verscheen pas een jaar later.

Bij de presentatie van het rapport in oktober 2009 blijkt dat de NMa het onderzoek volledig heeft uitbesteed aan Regioplan B.V. maar daarbij niet de informatie heeft verstrekt waarover de NMa zelf reeds beschikte.

Die informatie betreft onder andere het bij de Gemeente Den Haag in eigendom zijnde vastgoed ( ruim 60 panden ) dat na planologische voorbereidingen en verbouwingen vanaf l995 verhuurd wordt aan DAK, Triodus en 2Samen ten behoeve van kinderopvang alsook de informatie over de manieren waarop in de praktijk gebruiksvergunningen en houdersvergunning werden verstrekt en ingetrokken door de toezichthouder op de kinderopvang en/of het College van Burgemeester en Wethouders.  

Regioplan - Marktwerking in de kinderopvang

Ondernemers in de kinderopvang waaronder de grote organisaties van de Branchevereniging voor Ondernemers in de Kinderopvang (www.kinderopvang.nl) hebben voor de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 regelmatig strijd moeten voeren tegen gemeentelijke overheden die om politieke redenen geen voorstander waren van privaat ondernemerschap in de sector kinderopvang en de plannen en de projecten van ondernemers in de kinderopvang daarom dikwijls dwarsboomden.  

De tijd is nu gekomen om alsnog ruimte te geven aan vernieuwingen in deze maatschappelijk zeer belangrijke sector waarmee honderdduizenden huishoudens van gezinnen met kinderen dagelijks te maken hebben.

Andere tijden in Onderwijs en Kinderopvang

FAMILIA ( Directe Democraten ) wil fors investeren in de kinderopvang


Deel: ' FAMILIA (Directe Democraten) wil nieuw NMa-onderzoek kinderopvang '
Lees ook