FAMILIA (Directe Democraten) wil slimme samenwerking lokale partijen


OPA, OMA en FAMILIA geven samen antwoord op de plannen voor de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten.

DEN HAAG, 20140110 -- Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit wordt genoemd de decentralisatie. De geldstromen worden eenvoudiger en eenduidiger ingericht. Er komt één budget per gemeente om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Besteding van en verantwoording over dit budget wordt zo voor gemeenten overzichtelijker. De leden van de gemeenteraad worden geacht de kennis te hebben voor de uitvoering van controlerende taken. De vraag is of die kennis er inderdaad zal zijn.

Nieuwe verantwoordelijkheden
De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel van deze taken zullen gemeenten op lokaal niveau uitvoeren. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren.

Voortouw
Op 3 februari 2014 zullen de partijen hun kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 presenteren. Kennis van zaken op het gebied van financien en wet- en regelgeving wordt in gemeenten nog belangrijker. Kennis, ervaring en inzicht van onze vitale senioren is daarbij van grote betekenis voor de bevordering van de kwaliteit van het stadsbestuur.

Den Haag
In Den Haag zullen de gemeenteraadsverkiezingen bepaald worden door een aantal onderwerpen waarover door de kiezer zeer verschillend kan worden gedacht. Het SPUIFORUM zal prominent in de belangstelling staan, omdat ruim 80 % van de Haagse bevolking zich niet enthousiast betoond heeft over de plannen van het stadsbestuur. Er wordt getwijfeld over de investeringen en ook over de wijze waarop de besluitvorming en de contractvorming over het omstreden cultuurpaleis heeft plaatsgevonden.

Lees verder op www.tenfun.nl .

De samenwerking met lokale partijen wordt door FAMILIA ( Directe Democraten ) al geruime tijd belangrijk gevonden en ook bepleit door middel van de diverse persberichten op NIEUWSBANK.

In het persbericht van 8 juli 2012 in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt gewezen op de AAA-status van Nederland en op de enorme staatsschuld waardoor iedere baby die geboren wordt in de wieg reeds met een schuldenlast van ruim 50.000 euro wordt opgezadeld. Dat is een uitermate zorgwekkende situatie.

FAMILIA (Directe Democraten) samen met lokale partijen

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de coordinator van OPA Den Haag de heer Piet Breijder.


Deel: ' FAMILIA (Directe Democraten) wil slimme samenwerking lokale partijen '
Lees ook