FAMILIA ( Directe Democraten ) wil vertrouwenwekkend fusieprotocol KPN


De Stichting Preferente Aandelen B KPN heeft zinvolle reacties losgemaakt over de bescherming van onze belangen. De onderhandelaars zoeken naar een win-win situatie voor alle betrokkenen en komen daarbij terecht bij EUROPOLIS N.V. met KPN als een van de vijf dochtervennootschappen.

DEN HAAG, 20130902 -- Na de persconferentie van de Stichting Preferente Aandelen B KPN op zaterdag 31 augustus 2013 over de opgeworpen beschermingswal zijn de verwachtingen hoog gespannen. Komt er nu snel een fusieprotocol waardoor wij in Nederland weer rustig kunnen slapen ? Schikt Carlos Slim zich in afspraken die leiden tot interessante ontwikkelingen in Europa en Latijns Amerika op het gebied van telecommunicatie en op het gebied van sectoren die daarmee in relatie staan zoals de automobielindustrie ? Het gaat om veel meer dan de tikken van 500 miljoen Europeanen. Het gaat om de veiligheid van vitale delen van Europa en onze maatschappij.

The Hague Security Delta

Het hoofdkantoor van KPN blijft in Den Haag waar alle krachten gebundeld worden om te komen tot een Europees en internationaal centrum voor veiligheid.

Plotseling waren er vijf mannen die zo verstandig waren aan de noodrem te trekken. Zij verschenen in beeld en maakten kort en krachtig duidelijk dat een vijandelijke overname van KPN niet mogelijk zal zijn.

FAMILIA ( Directe Democraten ) steunde met twee persberichten de Ondernemingsraad van KPN en spoorde de Nederlanders aan uiterlijk 4 september 2013 in het bezit te zijn van 1 aandeel om daarmee toegang te krijgen tot de vergadering van aandeelhouders op 2 oktober 2013. Door een volle zaal laten wij zien dat het bij KPN gaat om een bijzondere onderneming die niet in eigendom mag komen bij een buitenlandse partij door middel van overmeestering. Alleen fatsoelijk overleg op basis van een fusieprotocol kan leiden tot een veilige en vruchtbare samenwerking in Europa en in Latijns Amerika met de daarbij behorende investeringen.


FAMILIA (Directe Democraten) wil vijf dochters bij EUROPOLIS N.V


 DEN HAAG, 20120619 -- Nederlands masterplan TCS EUROPOLIS Growth Fund verovert de harten van 500 miljoen Europeanen. De AAA status voor Nederland en voor Europa is de basisvoorwaarde voor gezonde huishoudens van gezinnen, families, ZZP-ers en MKB-ers. De begrotingsdiscipline moet in Europa gecombineerd worden met duurzame groeiperspectieven waar alle huishoudens financieel van kunnen profiteren.

Lees hier verder.

Achtergrondinformatie The Breeding Swan - EUROPOLIS - TCS Fund.


Deel: ' FAMILIA ( Directe Democraten ) wil vertrouwenwekkend fusieprotocol KPN '
Lees ook