FAMILIA MAXIMA zal een van de dochters van EUROPOLIS N.V. gaan worden


FAMILIA ( Directe Democraten ) spoort de Tweede Kamer aan opvoeding en onderwijs tot hoogste prioriteit te maken bij de visie van Nederland op de nagestreefde samenwerking van de 27 EU-landen in Europa.

DEN HAAG, 20121208 -- Het kabinet zoekt naar breed draagvlak voor haar visie op Europa en schrijft: ' De financieel-economische crisis heeft Nederland en Europa hard getroffen. In een steeds hechter vervlochten wereld bleken onderlinge afhankelijkheden aanzienlijk groter dan in het verleden. Nederland heeft daarom belang bij een sterk Europa dat zo snel mogelijk de crisis overwint.' FAMILIA (Directe Democraten) wil met TCS EUROPOLIS Growth Fund een MASTERPLAN waardoor in Europa opvoeding en onderwijs als de basis wordt gezien voor een duurzame economische ontwikkeling waarbij voor alle jongeren tot 25 jaar in Europa gezorgd kan worden voor werk en opleiding.

TCS EUROPOLIS Growth Fund

Sedert december 2010 wordt achter de schermen gewerkt aan de implementatie van een fonds dat kan zorgen voor het overwinnen van de crisis in Europa op basis van duurzame ontwikkeling en op basis van opvoeding en onderwijs met goede kansen voor iedereen in alle 27 landen van de EU.

Op de website www.premier-markrutte.nl is de ontwikkeling van het plan te volgen door middel van enkele directe links bij NIEUWSBERICHTEN.

Het is aan de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat het kabinet bij de komende besluitvorming haar hoofdrol in Europa zal kunnen spelen bij de finishing touch van het MASTERPLAN van TCS.

FAMILIA MAXIMA

Door FAMILIA MAXIMA te zien als een van de 100% dochters van EUROPOLIS N.V. kan gestart worden met het Nederlandse MASTERPLAN voor kinderopvang, opvoeding en onderwijs dat nu dringend nodig wordt geacht door ouders, opvoeders, onderwijzers, leraren en medewerk(st)ers. 

www.nieuwehaagschecourant.nl

FAMILIA (Directe Democraten) wil reddingsoperatie in de kinderopvang

www.nieuwsbank.nl/inp/2012/10/23/I008.htm

FAMILIA (Directe Democraten) wil nieuw NMa onderzoek kinderopvang

www.nieuwsbank.nl/inp/2012/07/04/G056.htm

FAMILIA ( Directe Democraten ) wil fors investeren in de kinderopvang

https://www.nieuwsbank.nl/inp/2012/06/05/G042.htm

Tweede Kamer aan zet na uitspraken minister Verenigingsnieuws van de Brancheorganisatie van 29 november 2012 :  www.kinderopvang.nl

Brancheorganisatie Kinderopvang hoopt dat Kamerleden die zich bezighouden met kinderopvang bij de begrotingsbehandeling SZW in de week van 10 december zullen aandringen op een wijziging in de begroting. : 'Wij zijn hierover volop in gesprek met kamerleden.'

Wij maken ons zorgen om de toenemende druk op ouders om zorg en arbeid te combineren, een steeds groter wordende groep kinderen die de mogelijkheid tot pedagogische ontwikkeling in een professionele omgeving wordt ontnomen en steeds meer pedagogisch medewerkers die hun baan verliezen.


Deel: ' FAMILIA MAXIMA zal een van de dochters van EUROPOLIS N.V. gaan worden '
Lees ook