19 januari 1999

FAMILIEFOTO'S UIT NEDERLANDS INDIË
(1880 - 1940)

In het Tropenmuseum is van 6 februari t/m 18 april 1999 een opmerkelijke tentoonstelling over familiefoto's uit de historische fotocollectie. Voor het eerst zijn originele familie-albums en circa 125 individuele foto's te zien. Ook is er een compilatie van historische familiefilms te bewonderen. Deze expositie sluit nauw aan op het thema van de boekenweek: Familie-albums die duurt van 10 t/m 20 maart 1999.

Een groot deel van de foto's en films is afkomstig uit schenkingen. Veel materiaal uit de twintiger en dertiger jaren is na de Tweede Wereldoorlog via allerlei omzwervingen bij het Tropenmuseum terecht gekomen. Fotografie leent zich bij uitstek om momenten uit het dagelijks leven vast te leggen. Omdat fotograferen in de 19e eeuw nog erg ingewikkeld was, was dit aanvankelijk voorbehouden aan professionele fotografen. Er werd langdurig en vaak in vol ornaat geposeerd. Dergelijke opnames zijn sfeervol en prachtig van kwaliteit, maar geven vaak een vertekend beeld van een manier van leven. Vooral bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, verjaardagen, vakantie, of een uitstapje zijn geliefde fotomomenten.
In de 20e eeuw maken technische ontwikkelingen het voor iedereen mogelijk om met een handzame camera te werken. Voor niet-professionele fotografen werd het daardoor eenvoudiger om het dagelijks leven in beeld te brengen. De getoonde foto's uit de periode 1920-1940 zijn technisch en soms compositorisch van mindere kwaliteit. Tóch laten zij beter het leven zien zoals het is, omdat er zelden formeel voor werd geposeerd. Foto's uit familie-albums vormen samen een beeldverhaal waarin het leven van personen en gezinnen wordt verteld. Het kijken naar familiefoto's is voor de familie zelf een feest van herkenning, een hernieuwde bevestiging van hun identiteit. Van de meeste familiefoto's uit de collectie van het Fotobureau zijn echter weinig of geen gegevens over de afgebeelde personen bekend. De samenstellers van de tentoonstelling hebben zich telkens afgevraagd wie er op staan en ter gelegenheid waarvan de betreffende foto is gemaakt. Ook wordt ingegaan op de manier van poseren. Een vraag die onwillekeurig aan de orde komt, betreft de selectie die mensen toepassen wanneer ze in een verzamelalbum hun gezinsleven door middel van fotografie in beeld brengen. Wat steeds blijkt is dat familiefoto's, ook voor buitenstaanders boeiend kunnen zijn.

Deel: ' Familiefoto's uit Nederlands-Indie in Tropenmuseum '
Lees ook