TuinbouwNet


Farmacie geïnteresseerd in bloembollen

De Nederlandse farmaceutische industrie heeft belangstelling voor bloembollen. Niet zozeer voor de bloemen die de bollen voortbrengen, maar voor de inhoudsstoffen van een bloembol. Deze stoffen kunnen wellicht gebruikt worden voor de productie van nieuwe geneesmiddelen. De Sectorcommissie Bloembollen van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft 20.000 gulden beschikbaar gesteld voor een verkennend onderzoek.

Dit onderzoek moet een antwoord geven op de vraag of grote farmaceutische bedrijven geïnteresseerd zijn in het aanleveren van complete 'bibliotheken' van inhoudsstoffen van bloembollen. Ook de manier waarop dat eventueel moet gebeuren en onder welke condities zullen worden verkend.

De farmaceutische industrie is op zoek naar nieuwe biologische actieve stoffen. Het is bekend dat bloembolgewassen veel van deze stoffen bevatten. De sectorcommissie vindt het daarom zinvol om het onderzoek op te starten, omdat er wellicht nieuwe afzetmogelijkheden voor bloembollen in het verschiet liggen. De totale kosten van het onderzoek bedragen bijna een ton. Naast het PT hebben de Provincie Noord-Holland, de Rabobank Nederland en de stichting Perioci ook geld in het onderzoek gestoken.

Verlaagde spuitboom

De Sectorcommissie Bloembollen heeft eind september eveneens het groene licht gegeven voor een onderzoek om de effecten te meten van een verlaging van de spuitboomhoogte in combinatie met een aangepaste doppositie op de verdeling van de spuitvloeistof en de drift. In eerste instantie wordt de proef in het laboratorium uitgevoerd. Bij een gunstig resultaat zal onderzoek op het veld nodig zijn om te kunnen meten in welke mate de drift wordt teruggebracht vergeleken met een 'normale' bespuiting. De kosten voor het onderzoek bedragen voor de bollensector 28.000 gulden. Hetzelfde bedrag zal door de vollegrondsgroentesector opgebracht worden. Het IMAG-DLO voert het onderzoek uit.

Deel: ' Farmacie geïnteresseerd in bloembollen '
Lees ook