Rijks Universiteit Groningen


Recepten uit de natuur


Datum en tijd dinsdag 16 maart 1999, 16.30 uur
Spreker prof.dr. W.J. Quax, hoogleraar Farmaceutische biologie, met inbegrip van farmacognosie

Titel Recepten uit de natuur

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een samenvatting van de rede is enkele dagen van tevoren onder embargo verkrijgbaar bij het secretariaat van de Dienst Interne en Externe Betrekkingen, telefoon (050)363 54 46.

Deel: ' Farmacoloog prof. Quax spreekt over 'Recepten uit de natuur' '
Lees ook