Farmadebat op internet

14 maart 2000

Tot medio juni vindt op de internetsite www.farmazorg.nl van het ministerie van VWS een debat plaats over farmaceutische deskundigheid in de zorg.

Dit debat is vooral bedoeld voor artsen, apothekers, zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van patiënten- en consumentenorganisaties, onderwijs en wetenschap, industrie en distributie. Deelname geschiedt op persoonlijke titel. Voor consumenten en patiënten is op www.consumentenbond.nl een discussie gestart over apotheken en apothekers.

Het debat omvat wisselende thema's. De discussieleider maakt van de reacties op een thema een tussentijdse samenvatting en plaatst deze op de site. De samenvattingen worden uiteindelijk gebundeld en als document ingebracht in de slotconferentie `Farmaceutische deskundigheid in de zorg' op 21 juni 2000.

Deze maand (maart) gaat het debat over de apotheker als zorgverlener. Daarbij staat de volgende stelling centraal: `Zorgverzekeraars moeten beslissen of en tegen welke prijs zij apothekers willen contracteren als zorgverlener. Apothekers zullen hun meerwaarde als zorgverlener steeds moeten aantonen.'

Belangstellenden vinden de site op www.farmazorg.nl


© copyright LHV 2000 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Farmadebat op Internet '
Lees ook