Ingezonden persbericht


Datum
18 juni 2002

Onderwerp
Topsalarissen

'Fat cats' van VNO-NCW vangen gemiddeld 8% meer loon.

In Engeland heten ze 'fat cats', de bestuurders met de buitensporige salarisstijgingen. De Nederlandse fat cats werken bij Campina Melkunie, Gamma, KPN, Randstad, Shell en Unilever. Dat blijkt uit gericht FNV-onderzoek naar de topsalarissen van bedrijven die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Bestuurders van bedrijven die vertegenwoordigd zijn in het dagelijks bestuur van VNO-NCW gingen er in het afgelopen jaar gemiddeld 8,4% op vooruit. Dat blijkt uit het FNV-onderzoek, dat voor het tweede achtereenvolgende jaar de bestuurderssalarissen van de werkgeversorganisatie tegen het licht houdt. In 2000 bedroeg die stijging 12%.

'We gaan vooruit, ons offensief begint vruchten af te werpen,' aldus FNV-federatiebestuurder Henk van der Kolk. Hij sloot in september '99 het inmiddels historische Akkoord van Garderen af met de werkgevers. Daarin werd onder meer afgesproken: Beloningsverschillen tussen personeelsleden, die niet objectief kunnen worden gemotiveerd, zijn voortaan uit den boze.

'Maar die 8,3% uit ons onderzoek is wel een gemiddelde. Kijk je naar de uitschieters naar boven, dan kom je buitensporige verhogingen tegen. We hebben het dan over bedrijven als Campina Melk Unie (+ 33%), Gamma (+13), KPN (+27), Randstad (+69), Shell (+25) en Unilever (+36),' aldus Van der Kolk.

Absolute topper onder de 'fat cats', zoals ze in Engeland liefkozend genoemd worden, is uitzendbureau Randstad: het basissalaris steeg zeer fors met 71% en de bijkomende bonus met nog eens 41%. Op z'n minst opmerkelijk, omdat de winst van de uitzendgigant het afgelopen jaar stevig achteruit boerde.

Ook de stijging van de topsalarissen bij KPN met gemiddeld 27% is tegen de achtergrond van de zeer slechte bedrijfsresultaten onverklaarbaar. Het concern zit diep in de rode cijfers en incasseerde een miljardenverlies. Het is ook wrang voor de KPN-werknemers die met 0% genoegen moeten nemen.

Op z'n minst pikant is de gang van zaken bij Campina Melkunie. De top van deze zuivelfabrikant, die 33% meer kreeg, liet het vorige week nog op een staking aankomen vanwege een looneis van het 'gewone personeel' van nog geen 4%.

Uiteraard laat de FNV het er niet bij zitten. De Raden van Commissarissen van de grootste boosdoeners kunnen een brief verwachten van FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en de voorzitter van de bond die te maken heeft met het betreffende bedrijf. Zij willen uitleg over en een motivatie van de buitensporige stijgingen.

Ook VNO-NCW kan een brief verwachten. Daarin herinnert de FNV nog eens aan het Akkoord van Garderen binnen de Stichting van de Arbeid. Kabinetsformateur Donner krijgt een informatieve brief. Bij hem dringt de FNV vooral aan op verdergaande wetgeving over de openbaarheid van inkomens.

Tenslotte stuurt de FNV ook een brief aan Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen. Deze stichting ondersteunt een achttal aangesloten pensioenfondsen bij het formuleren en uitvoeren van corporate governance-beleid. De meeste van deze pensioenfondsen hebben aandelen bij het merendeel van de bedrijven uit het FNV-onderzoek.

FNV Voorlichting/
Els Tieman: 020 58 16 550
Paulus Plas: 020 58 16 553

Het volledige onderzoek is verkrijgbaar via www.fnv.nl/nieuws

Deel: ' 'Fat cats' van VNO-NCW vangen gemiddeld 8% meer loon '
Lees ook