FC Twente

2000-03-31

FC Twente wordt BV

Vijfendertig jaar geleden werd als fusieclub tussen de toenmalige profclubs SC Enschede en Enschedese Boys de stichting FC Twente '65 opgericht. Nu, in het begin van de 21e eeuw, is besloten om deze ondernemingsvorm te gaan wijzigen. Uiterlijk 1 juli aanstaande zal FC Twente als een BV verder door het leven gaan.

Na anderhalf jaar lang werken is de club op dat punt aanbeland, waar al die tijd naartoe gewerkt is: de overgang van de ene naar de andere ondernemingsvorm. Twee verschillende commissies hebben zich met het voortraject bezig gehouden. De uitkomst was een beleidsnotitie die op 23 maart door het Algemeen Bestuur van FC Twente is goedgekeurd.

FC Twente wordt een BV, dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van de overgang van FC Twente van een stichtingsvorm naar een BV.2000-03-31

FC Twente: van stichting naar BV

FC Twente zal met ingang van 1 juli 2000 definitief zijn organisatie-structuur wijzigen. De club zal uiterlijk die datum van een stichting in een BV overgaan. Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens een persconferentie in het Arke-stadion te Enschede.

De structuur-wijziging binnen de club uit Enschede is uitermate goed voorbereid. Reeds in het ondernemingsplan 1998-2001 had de club een aantal doelstellingen gesteld die door een commissie, bestaande uit de heren Cees Anker, Ferry Fransen, Frans Hartman, Gerard Oude Vrielink en Herman Wessels, tot uitvoer dienden te worden gebracht. Deze doelstellingen werden destijds op het gebied van de financien, het voetbaltechnische vlak, het bestuurlijke en juridische vlak en het organisatorische vlak gedefinieerd. Concrete hieruit voortvloeiende actiepunten waren onder andere:

- het vinden van een nieuwe hoofdsponsor als vervanger van Amicon (dit is Essent geworden, red.);

- het in kaart brengen van de samenhang binnen het voetbalbedrijf FC Twente;

- de verkoop van skyboxen, business-seats en stoelen;
- uitbreiding van het ledenaantal van de verschillende geledingen binnen de club;

- optimalisering van het gebruik van het nieuwe Arke-stadion;
- invoeren budgetbeheer.

Deze eerste commissie kwam op 25 mei 1999 met een voorlopig rapport, waarin de verschillende mogelijkheden qua ondernemingsvorm werden behandeld, waarin een advies werd gegeven ten aanzien van de nieuwe organisatie-structuur, de nieuwe directiestructuur en de nieuwe vormen van toezicht binnen de club en waarin voorstellen werden gedaan met betrekking tot diverse profielen die hiervoor beschikbaar waren.

Een nieuwe commissie, bestaande uit Ben van Dijk, Gerard Oude Vrielink, Herman Wessels en Frans van Dommelen is in juli 1999 met dit voorlopige rapport aan de slag gegaan en heeft dit verder uitgewerkt tot het plaatje zoals dat vandaag werd gepresenteerd. De door deze commissie opgestelde beleidsnotitie is op 23 maart jongstleden door het Algemeen Bestuur van FC Twente bekrachtigd, waarna alles nu in een stroomversnelling tot een goed einde kan worden gebracht.

De belangrijkste uitkomsten van voornoemde beleidsnotitie zijn de volgende:

- de stichting FC Twente '65 zal overgaan in een nieuwe FC Twente BV; De stichting FC Twente '65 op zich blijft nog wel bestaan als 100% aandeelhouder van de nieuwe BV en als licentiehouder van de KNVB. Een BV kan namelijk nog niet zelfstandig een licentie van de KNVB betrekken;

- er is invulling gegeven aan het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen van de nieuwe BV;

- men heeft de interne organisatie van de nieuwe BV verder uitgewerkt en zoveel mogelijk poppetjes op de juiste plaatsen neer gezet;
In de nieuwe opzet is de stichting FC Twente '65 dus 100% aandeelhouder van FC Twente BV. De club heeft er bewust voor gekozen om zich niet tot NV om te vormen, omdat de club geen geld uit de markt behoeft te halen op dit moment. De BV-vorm is op dit moment een betere ondernemingsvorm voor de club, hoewel niet op voorhand is uit te sluiten dat de club wellicht in de toekomst alsnog een NV zal gaan worden. De stichting FC Twente '65 wordt bemand door een stichtingsbestuur. Dit bestuur zal gaan bestaan uit Joop Slager, Johan Plageman, Ben van Dijk en nog twee nader te benoemen bestuursleden. Dit bestuur is aangesteld voor een periode van drie jaar, waarbij twee keer de mogelijkheid tot herverkiezing is na een dergelijke termijn.

De controle van de nieuwe FC Twente BV vindt plaats door de Raad van Commissarissen, aan wie het management van de club verantwoording dient af te leggen over het gehanteerde beleid. De Raad van Commissarissen zal gaan bestaan uit Freek van Beuzekom, Gerard Oude Vrielink, Wiebrand Beugelink en voorzitter Herman Wessels.

Zoals gezegd controleert de nieuwe Raad van Commissarissen het beleid van het nieuwe Management team van FC Twente. Helemaal nieuw is dit Management team ook weer niet, want vele mensen zijn blijven zitten op de plaats waar ze al zaten. Het Management team zal er als volgt uit komen te zien:

Algemeen Directeur: Frans van Dommelen;
Directeur Voetbalzaken: Theo Vonk;
Directeur Bedrijfsvoering: vacature;
Directeur Commerciele Zaken: vacature;
Hoofdtrainer/Coach: zowel FC Twente als Fred Rutten hebben de intentie uitgesproken ook na dit seizoen met elkaar verder te gaan. Beide partijen zijn nog in gesprek, dus er is op dit moment nog niets definitief.

Ondanks de overgang van een stichting naar een BV liet voorzitter Wessels tijdens de persconferentie blijken dat het niet de bedoeling is dat FC Twente 'verzakelijkt'. Wessels benadrukte dat FC Twente een voetbalclub is en moet blijven en zich dus niet als voetbalbedrijf zal gaan profileren. "FC Twente is een regionale club en dat moeten we zo houden. De supporters en sponsors hebben een bepaalde band, een bepaalde 'feeling' met hun club. Dat mogen we zeer zeker niet onderschatten en we moeten ervoor waken dat we die 'feeling' bij hen weg halen. In de oude vorm van de stichting hadden de diverse geledingen nog hun eigen afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de club, in de vorm van een BV zal dat niet meer het geval zijn. Wij zullen in de toekomst dan ook regelmatig overleg gaan houden met onze achterban (sponsoren en supporters), omdat we hun mening ook zeer op prijs blijven stellen.", aldus de voorzitter van Twente.

Op 1 juli 2000 moet alles zijn afgerond en hoopt FC Twente een nieuwe beleidsplan voor de jaren 2000-2002 te kunnen presenteren. Na 35 jaar als stichting door het leven te zijn gegaan, zal FC Twente voortaan als BV verder gaan.


Deel: ' FC Twente wordt BV '
Lees ook