Nieuw-Vlaamse Alliantie

Federaal Voedselagentschap nog steeds niet op punt (14/05/02)

Vandaag voelde N-VA-kamerlid Frieda Brepoels in de Kamercommissie Volksgezondheid nogmaals minister Aelvoet aan de tand omtrent het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Na de mini-PCB-crisis beloofde de minister eindelijk werk te zullen maken van een degelijk functionerend agentschap. Blijkbaar heeft de regering nog een bijkomende voedselcrisis nodig alvorens het agentschap op punt komt te staan.

Gedelegeerd bestuurder Beirnaert nam nu reeds drie maanden geleden ontslag uit zijn functie, nog steeds werd geen vervanger benoemd. Nochtans verscheen de oproep tot kandidaatstelling reeds in het Staatsblad van 22 februari, kandidaten konden zich aanmelden tot 12 maart. Minister Aelvoet getuigde dat 124 kandidaten zich aanmeldden waarvan er, na selectie, 38 (29 Nederlandstaligen, 9 Franstaligen) werden weerhouden. Van de assessmentprocedure werd het eerste deel afgesloten, maar het tweede deel van de procedure loopt nog steeds omdat de samenstelling van de selectiecommissie nu al voor de derde keer werd gewijzigd. Vervolgens zal ook minister Aelvoet zelf de weerhouden kandidaten van de eindselectie persoonlijk interviewen. Tegen eind mei hoopt de minister eindelijk een gedelegeerd bestuurder te hebben.

Daarnaast zijn ook nog de directeurs van de vier DG's (Directoraat-Generaal) van het FAVV nog steeds niet benoemd. Afgezien van het regeringsgetalm, loopt deze procedure ook grondig fout omdat de minister geen beslissing kan nemen alvorens ze alle eindkandidaten persoonlijk heeft geïnterviewd. Voor een van de kandidaten heeft de minister echter de toestemming van de onderzoeksrechter nodig. 98 personen stelden zich kandidaat voor een of meerdere directiefuncties (Controle, Beleidscontrole, Algemene Diensten en Laboratoria). Uit de eindselectie blijven 2 externe en 8 interne kandidaten over. Hier blijft het dus wachten tot wanneer minister Aelvoet de toestemming krijgt om álle kandidaten te zien.

Minister Aelvoet beloofde destijds plechtig het FAVV al op 1 januari 2001 volledig op punt gesteld te hebben. Ondertussen zijn we bijna anderhalf jaar en vele blunders later. Paars-groen geeft wel een zeer eigenzinnige invulling aan het begrip 'snel en efficiënt'.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Frieda Brepoels, fractievoorzitter Kamer

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/ 219 49 30
Fax: 02/ 217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be

Deel: ' Federaal Voedselagentschap nog steeds niet op punt '
Lees ook