Partij van de Arbeid


PvdA-Feenstra: "Opschorten varkenswet had voorkomen kunnen worden"
24 februari 1999 Marco esser

Het vonnis van de Haagse rechtbank van 23 februari zorgt ervoor dat belangrijke delen van de Varkenswet worden opgeschort. De rechter vindt dat er eerst een goede schadevergoeding moet komen. Dat betekent dat de inkrimping van de varkensstapel voorlopig van de baan is. 'Dit had voorkomen kunnen worden', aldus Jaap Jelle Feenstra. Het PvdA-kamerlid presenteerde vorig jaar een plan voor een grootscheepse opkoopregeling van varkens.

'Het vonnis van de rechter opent zelfs de mogelijkheid dat de varkensstapel nu weer kan groeien. Het proces van de herstructurering van de varkensstapel wordt enorm gefrustreerd', aldus Feenstra. Het terugdringen van de varkensstapel is noodzakelijk om het mestoverschot drastisch te verminderen. Het milieudoel van de herstructureringswet, namelijk het verminderen van de fosfaat-uitstoot, dreigt niet gehaald te worden.

De Varkenswet is opgeschort tot minister Apotheker (D66) 'een adequate schadevergoeding' heeft geregeld of duidelijk wordt dat de wet in overeenstemming is met Europese regels. Deskundigen schatten in dat de schaderegeling voor de varkensboeren in totaal weleens 1,5 tot 3 miljard gulden zou kunnen gaan kosten. Deze bedragen kan minister Apotheker niet in zijn eigen begroting vinden. 'Dat betekent dat we dit in het kabinet moeten afwegen tegen andere maatschappelijke doelen', aldus Feenstra. De Europese toetsing van de wet kan wel drie tot vier jaar duren. Feenstra vreest langdurige procedures: 'Dit is niet sterk, snel en sociaal'.

De huidige situatie was te voorkomen geweest als gevolg was gegeven aan het plan van Feenstra voor een grootscheepse opkoopregeling van varkens. Hij presenteerde dit plan op 2 december van het vorig jaar. Feenstra: 'Het plan voor de opkoopregeling was zowel goed voor het milieu als goed voor de boeren zelf.' Het doel van het plan was potentiele wijkers versneld in staat te stellen hun bedrijf verantwoord te beeindigen en zodoende generieke kortingen te voorkomen. Een goede opkoopregeling kan de mestbalans herstellen door 14 miljoen kilogram fosfaat uit de markt te halen: het milieudoel van de Herstructureringswet.

Feenstra wil in het spoedoverleg van a.s. vrijdagmiddag 26 februari, minister Apotheker vragen waarom voorafgaand aan de gerechtelijke uitspraak geen overeenstemming met de sector is gezocht en bereikt. Met de huidige uitspraak op zak zal het vinden van overeenstemming met NVV en LTO nu ongetwijfeld lastiger en kostbaarder worden. Feenstra: 'Een gemiste kans!'

Het PvdA-kamerlid wil ook van de minister vernemen welke gevolgtrekking hij aan de gerechtelijke uitspraak geeft en welke stappen hij alsnog zal ondernemen om de doelen voortvarend te kunnen halen.

Deel: ' Feenstra Opschorten varkenswet had voorkomen kunnen worden '
Lees ook