Gemeente Gent

Feest in het Antoine Van Hoorebekehof

Het Rustoord Van Hoorebeke werd in 1930 gebouwd. Het was bedoeld om weinig kapitaalkrachtige oudere echtparen de kans te geven samen te blijven. Het was destijds immers gebruikelijk om koppels te scheiden door ze in aparte rusthuizen onder te brengen.

Zestig jaar intensief gebruik maakten de woningen van Rustoord Van Hoorebeke uitgeleefd en verouderd. Welbewust werd gekozen voor renovatie en niet voor sloop. Het stadsbestuur was van oordeel dat het hier waardevolle architectuur betrof, die het verdiende te worden behouden en gerespecteerd.
De subsidiëringsmogelijkheden van het Vlaams Gewest zorgden ervoor dat deze beleidsoptie ook in de praktijk kon worden omgezet. Bij de renovatie werd op suggestie van de huurders de vroegere naam Rustoord Van Hoorebeke gewijzigd in "Antoine Van Hoorebekehof". Ter gelegenheid van de renovatie schreef Monique Schrans, huurster en voormalig journaliste, een boekje "Van Bakstenen en Mensen": een portret van de site en haar bewoners.

Zaterdag 21 augustus is er feest naar aanleiding van de renovatie en een huldiging van de auteur van het boekje.

Het programma ziet er als volgt uit:


11 uur

- speech van de schepen van Sociale Zaken en Huisvesting
- huldiging van mevrouw Schrans en haar boek
- een drankje en een hapje aangeboden door de Stad Gent


12 uur

- middagmaal: kaas en charcuteriebuffet aan 150 frank per persoon in het Dienstencentrum De
Boei, Vaartstraat 2A, 9000 Gent


14 tot 18 uur

- koffietafel in het Clubhuis voor Senioren Palinghuizen, Staakskensstraat 1, 9000 Gent

- Vlaamse kermis in het A. Van Hoorebekehof
- Café Chantant in het Clubhuis voor Senioren Palinghuizen
- Verrassingsoptreden in het A. Van Hoorebekehof

Dit feest is een samenwerkingsverband tussen de Stedelijke Buurtwerking Bloemekenswijk, de Dienst Huisvesting Stad Gent, het Clubhuis voor senioren Palinghuizen en Dienstencentrum De Boei.

Informatie

Stedelijke Buurtwerking Bloemekenswijk
Frans van Rijhovelaan 185

9000 Gent.
Tel. (09)227 77 88 - fax (09)226 06 74

Last modified on: 20/08/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Feest in Antoine Van Hoorebekehof Gent '
Lees ook