Provincie Zuid-Holland

Persbericht

4-06-2002
Feestelijk slot kustvisie 2050: vervolgprojecten op stapel

Zaterdag 15 juni wordt het project Visie Hollands Kust 2050 feestelijk afgesloten op het Forteiland in IJmuiden. Het Kustproject krijgt, na besluitvorming in Provinciale Staten (op 10 juni Noord-Holland, op 26 juni Zuid-Holland), dit najaar onder provinciale regie een vervolg in regionale en lokale projecten. Deze zijn er ondermeer op gericht om de knelpunten rond veiligheid (o.a. Kop van Noord-Holland, Westland en Flaauwe Werk Goeree) en risicobeheersing (vooral in badplaatsen) verder aan te pakken. Hierbij zijn opties voor beperkt-zeewaartse oplossingen in beeld, naast landwaartse en behoud van de bestaande kustlijn.

Tijdens de slotmanifestatie zullen de gedeputeerden Ada Wildekamp (Noord-Holland) en Leen van der Sar (Zuid-Holland) samen met kustbewoners de balans van het project opmaken en de bereikte resultaten belichten. Zo heeft bijvoorbeeld de rijksoverheid de meeste voorstellen onlangs opgenomen in de 'Beleidsagenda voor de kust'. Dit betekent een trendbreuk in het rijksbeleid dat een half jaar geleden nog geheel gericht was landwaartse oplossingen.

Programma
13.30 uur: ontvangst door gedeputeerden Ada Wildekamp (Noord-Holland) en gedeputeerde Leen van der Sar (Zuid-Holland) 14.15 uur: workshops, expositie en plenaire bijeenkomst 16.45 uur: afsluiting
17.15 uur: einde programma

N.B. Het Forteiland is alleen per schip bereikbaar. Van 12.30 tot 13.30 uur is er een pendeldienst naar het Forteiland vanaf het Sluisplein (Vissersmonument) op de kop van de haven IJmuiden, en in omgekeerde richting van 17.30 tot circa 20.00 uur. Nadere informatie over het Kustproject kunt u vinden op internet: www.kustvisie.nl

Voor meer informatie of voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Krijn van Rijn, bureau Communicatie van de provincie Noord-Holland, tel. 023 514 4045 of met Suzanne van Lith, afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland, tel. 070 441 6347.

Deel: ' Feestelijk slot kustvisie 2050 '
Lees ook