Gemeente Borsele


Gemeente Borsele


8e jaargang - nr.2 - 29 januari 1999

Feestelijke afsluiting Fantasia

Woensdag 13 januari 1999 heeft de feestelijke afsluiting plaatsgevonden van het leesbevorderingsproject Fantasia. Dit project is in 1998 opgestart. 17 Basisscholen in de gemeente Borsele hebben enthousiast aan het project deel genomen. Doel van het project was het vrij lezen een vaste plaats in het basisonderwijs te geven. Wethouder F.J. Tollenaar maakte op de afsluiting de uitkomsten van de evaluatie van het project bekend. Daarnaast werden er diverse presentaties gegeven. Zo heeft een aantal deelnemers verteld over de praktijkervaringen en heeft de schrijver Wim Hofman een presentatie gegeven.

Uit de evaluatie bleek dat 12 scholen door willen gaan met leesbevordering en het vrije lezen een vaste plaats willen geven in hun onderwijspakket. Wethouder Tollenaar was zeer positief over de uitslag van het evaluatie-onderzoek. Hij sloot zijn toespraak af met het uitspreken van het doel van het project: "lezen met plezier leidt tot meer lezen, meer lezen leidt tot een betere leesvaardigheid, een betere leesvaardigheid leidt tot meer leesbegrip en een bredere kijk op de wereld op velerlei gebied."

Deel: ' Feestelijke afsluiting leesproject Fantasia in Borsele '
Lees ook