Gemeente Vlaardingen


08-07-2002

Feestelijke afsluiting naschoolse activiteiten

Kinderen van t Mozaïek, Palet-Oost en het Prisma zijn het afgelopen schooljaar enthousiasme bezig geweest met Kleuterdans, Streetdance of het project De Kleine Kunstenaar. Deze naschoolse activiteiten zijn onderdeel van de wijkschool.

Bij naschoolse activiteiten gaan kinderen die zich hebben opgegeven, onder deskundige begeleiding aan de slag gaan met creatieve, sportieve, kunstzinnige, of educatieve onderwerpen. Het doel is de kinderen een leuke nieuwe ervaring te bieden in hun vrije tijd, zodat ze nieuwe vaardigheden leren en zich kunnen uiten en uitleven. Ook ontmoeten ze kinderen uit andere klassen; in de toekomst misschien zelfs kinderen van andere scholen, wanneer er activiteiten voor een aantal scholen samen worden aangeboden.

Een afsluiting met een feestelijk tintje hoort er ook bij. Op de scholen Mozaïek en Palet-Oost is dit inmiddels gebeurd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 5 juli jl. was het Prisma aan de beurt. De kleuters lieten hun dansprestaties zien onder leiding van hun juffrouw Didi van den Berg van balletschool Demi Point. Verder was er een modeshow van kunstzinnig bewerkte t-shirts die kinderen samen met de Schiedamse kunstenaar Saskia van Herwijnen hebben gemaakt. De oudere kinderen leveren een swingende bijdrage met hun streetdance die ze met meester Huib van sportschool John van Eerdenburg hebben ingestudeerd. En dan is er ook nog een tentoonstelling van de overige kunststukjes van de Kleine Kunstenaars; ze hebben kunstwerken gemaakt van het uitzicht uit het raam van hun eigen slaapkamer en er zijn grote groepsportretten samengesteld waarmee de school wordt opgesierd.

De Wijkschool wil in Vlaardingen samenwerking stimuleren tussen mensen en organisaties die zich bezighouden met de opleiding, opvoeding, en ontwikkeling van kinderen. Ouders, scholen, maar b.v. ook peuterspeelzalen, schoolmaatschappelijk werk, buurthuizen, muziekschool en sportverenigingen leveren allemaal hun bijdrage. De wijkschool gaat ervan uit dat de ontwikkelingskansen van kinderen zullen verbeteren door meer contact, overleg en afstemming tussen al die partijen. De Wijkschool stelt in heel Vlaardingen netwerkcoördinatoren aan die de samenwerking zullen gaan ontwikkelen. Naschoolse activiteiten zijn een eerste zichtbare uiting van de Wijkschool. Maar gewerkt wordt b.v. ook aan professionalisering van de overblijfmogelijkheden op scholen (in samenwerking met buitenschoolse opvang) en aan de mogelijkheid van een samenwerking tussen de Westwijzer en kunstproject De Strip.

Deel: ' Feestelijke afsluiting naschoolse activiteiten Vlaardingen '
Lees ook