Gemeente Gent

Feestelijke inhuldiging van de leeszaal in het Stadsarchief - archief gaat digitaal

Op zondag 11 juli heropent het Stadsarchief zijn gerestaureerde leeszaal en wordt tegelijk het startschot gegeven van het computernetwerk met het archiefbeheersysteem Dulle Griet. Voortaan zullen de bezoekers ook geautomatiseerde opzoekingen kunnen verrichten. Voor de gelegenheid wordt met verscheidene activiteiten opendeurdag gehouden in het hele archief.

Ten tijde van het pandjeshuis of Berg van Barmhartigheid (vanaf 1622) vormde de huidige leeszaal het statige ontvangstsalon, dat vanuit de directeurswoning toegang gaf tot de prachtige binnentuin. In de 19de eeuw deed de ruimte dienst als eetplaats. De oorspronkelijke wanddecoratie uit het midden van de 19de eeuw met geschilderde imitatie van marmer en donkere steensoorten werd de voorbije maanden schitterend gereconstrueerd. De werken werden uitgevoerd door het personeel van de Dienst Gebouwen van de Stad Gent. Voor de marmerimitaties werd een privébedrijf ingeschakeld. Tevens is aangepast meubilair geplaatst, is de open bibliotheek met vooral naslagwerken over Gent heringericht en komt het computernetwerk voor de bezoekers en vorsers in gebruik.

Het nieuwe archiefbeheersysteem Dulle Griet biedt, via de terminal in de leeszaal, toegang tot de elektronische fiches van de collecties. Met een vrije zoekmodule kan in alle bestanden of in een specifiek bestand worden gezocht. Uiteraard blijven daarnaast ook de manuele inventarissen en fiches nog beschikbaar.
Op 11 juli zullen de opzoekingsfaciliteiten van dit computersysteem aan alle belangstellenden worden gedemonstreerd. Als muzikale omkadering is er een clavecimbel-recital door Sofie van Herle met werk van Pierre Joseph Le Blan, 18de-eeuws stadsbeiaardier en componist van wie de partituur met zes suites in het Stadsarchief wordt bewaard. Ook worden documenten tentoongesteld, rondleidingen gegeven, zijn er dia- en videoprojecties en is er een kinderatelier. Het kinderatelier "Met pen, perkament en penseel" duikt in het archief op zoek naar manuscripten die inspiratie bieden om met ganzeveer en zelfgemaakte verf zelf aan de slag te gaan.

Praktisch:

Alle activiteiten zijn gepland in het Stadsarchief, Abrahamstraat 13,
9000 Gent, in de namiddag van 15 tot 18 uur en zijn voor iedereen gratis toegankelijk (uitgezonderd het kinderatelier).

Rondleidingen: om 15.30 en 16.30 uur. Telkens maximum 25 personen. Inschrijving bij Annemie De Porre, tel. (09)225 32 53.

Kinderatelier: "Met pen, perkament en penseel" o.l.v. Rita Keymeulen. Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar. 150 frank per deelnemer. Inschrijving bij Annemie De Porre, tel. (09)225 32 53.

Informatie

Stadsarchief
Leen Charles
stadsarchivaris a.i.
Abrahamstraat 13

9000 Gent
tel.(09)225 32 53 - fax (09)233 11 58
e-mail stadsarchief@gent.be

Archiefbeheersysteem Dulle Griet
Georges Laforce
Dienst Informatietechnologie en GIS
Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 1

9000 Gent
tel. (09)266 73 23 - fax (09)266 73 49
e-mail informatietechnologie@gent.be

Last modified on: 02/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Feestelijke inhuldiging leeszaal Stadsarchief Gent '
Lees ook