Gemeente Den Helder

FEESTELIJKE OPENING SPEELOASE DE BEUK

datum: 11 september 2001

Zaterdag 15 september opent wethouder E.J. Vos-Brandjes samen de HVBWS-voorzitter speeloase De Beuk. Ook wordt deze dag het beeld onthuld dat twee jaar geleden aan de gemeente is geschonken door voormalig gerechtsdeurwaarder H. Vermeer. Het beeld is vervaardigd door Danielle Orelio, oud-inwoonster van Den Helder. De opening vindt plaats tijdens de ZAP-dag (vanaf 10.00 uur). Het programma voor de opening van de speeloase begint om 11.00 uur met toespraken van de wethouder en de HVBWS-voorzitter. Daarna volgt een versierde fietsenoptocht naar de hoek Herzogstraat/Van Galenstraat om aldaar het beeld te onthullen. Vervolgens wordt de speeloase officieel geopend.

De inrichting van de speelplek is het resultaat van goed overleg tussen HVBWS, buurtbewoners en gemeente. Gekozen is voor onder meer een bandschommel, een kettingpad, een spreekbuis, een touwbrug, een klimtoestel en een basketbalveld met twee baskets. De totale inrichtingskosten bedragen f 300.000,=.

Deel: ' Feestelijke opening speeloase De Beuk in Den Helder '
Lees ook