Gemeente Deventer

Feestelijke opening wijkcentrum de vijfhoek

Wethouder Jos Fleskes heeft vrijdag de officiële opening verricht van, en het kunstwerk onthult aan het multifunctionele gebouw De Vijfhoek op het Andriessenplein.

Het gebouw biedt ruimte aan de basisscholen Prins Mauritsschool, Sint Bernardusschool en L' Ambiente Montessorischool, De Wiz@rd, peuterspeelzaal en buitenschoolseopvang De Springkikker en het wijkcentrum.

Het gebouw is geen gewoon schoolgebouw. De budgetten die normaal beschikbaar zijn om een nieuwe school te bouwen, zijn niet toereikend om bijvoorbeeld een loopbrug, het toegepaste gevelstucwerk en een glazen gymzaal te bouwen. Het projectbureau De Vijfhoek heeft dit door middel van een financiële bijdrage uit het kwaliteitsfonds mede mogelijk gemaakt. Het gebouw past in de omgeving. In feite is het voorzieningencentrum het schoolgebouw en het winkelcentrum tezamen.

Appartementen

In De Vijfhoek worden geen noodlokalen gebruikt. In een nieuwbouwwijk ontstaat na een aantal jaren altijd een piek in het aantal leerlingen. Die piek wordt normaliter opgevangen door het tijdelijk bijplaatsen van noodlokalen. Zo niet in De Vijfhoek. De vijftien lokalen die op de tweede verdieping zijn gebouwd, zijn in feite extra lokalen. Als later de piek voorbij is, kan van elke twee lokalen een appartement worden gerealiseerd. Bij de bouw is daar rekening mee gehouden.

Kunstwerk

Aan het gebouw zijn borden bevestigd met daarop de woorden Proef, Ruik, Hoor, Kijk, Voel, Vroeger, Nu, Later, Hier en Ik. Deze woorden staan voor al wat nodig is, om een bewustzijn te ontwikkelen en te kunnen leren. De kunstenares is Eleonoor van Beusekom uit Amsterdam.

Deel: ' Feestelijke opening wijkcentrum de vijfhoek Deventer '
Lees ook