Gemeente Alkmaar


07 mei 2002

Feestelijke opening wijkmobiel

De wethouders Eggermont, Binnendijk en Kloos openen maandag 13 mei om 16.00 uur op het Canadaplein de wijkmobiel. De wijkmobiel is een SRV-bus die geschikt gemaakt is als presentatie- en discussieruimte. Tot 20.00 uur is er 'open bus' waarbij alle belangstellenden de bus kunnen bekijken.

De wijkmobiel kan worden ingezet door alle convenantpartners in het kader van wijkgericht samenwerken (zoals politie, woningcorporaties, Kern8), bewonersorganisaties en door de verschillende afdelingen van de gemeente Alkmaar. Zij kunnen de wijkmobiel inzetten om bewoners te informeren over projecten en activiteiten.

Er kan in de wijkmobiel informatie worden gegeven over bijvoorbeeld bouwplannen, energiebesparing, gezondheid, sociale voorzieningen, sport en spel ten behoeve van jeugd en activering door bewonersorganisaties. Voorbeeldprojecten zijn:

* afvalscheidingsproject

* rondgangen in de wijk

* bestemmingsplannen

De inzet van de wijkmobiel is een experiment van drie jaar. Na die periode wordt bekeken hoe succesvol de wijkmobiel is.

Deel: ' Feestelijke opening wijkmobiel Alkmaar '
Lees ook