KNMG

Feestelijke oprichting KNMG district Spaarne & Amstel

Op 6 maart vond in het sfeervolle Teylersmuseum in Haarlem de oprichting van het KNMG district Spaarne & Amstel plaats. Ongeveer 100 mensen woonden de avond bij. Een impressie van de succesvolle avond.

O.l.v. de avondvoorzitter de heer P. Lens, (voormalig Regionaal Inspecteur, huisarts) werd de avond geopend door de Commissaris der Koningin in Noord-Holland H.C.J.L. Borghouts. De heer W.H. Cense arts, erelid en oud-voorzitter van de federatie KNMG, gaf een historische weergave van het ontstaan van de KNMG-districten. Na de installatie van het districtsbestuur werd de avond vervolgt als symposium rondom het thema:

"ALS IK MINISTER VAN VWS ZOU ZIJN DAN ."

Drie inleiders gaven hun visie op het thema. De sprekers waren de heren:

* L.D.J. Maljers (arts, directeur Plexus: Je moet binnen de gezondheidszorg de aanwezigheid van kwaliteit toetsen en niet de afwezigheid daarvan !; in de Nederlandse zorg zijn twee dingen verboden: Succesvol zijn en Falen; de politiek moet de illusie van een beheersbare gezondheidszorg overboord gooien, want dit is niet realistisch de huidige problemen worden zoals de statistieken aangeven nog veel groter!, Gewenste Uitgangspunten voor zorg van Maljers: Creativiteit en zakelijkheid; Niet bang voor falen; Niet bang voor succes!

* R.H. Oudkerk (huisarts, wethouder in Amsterdam): Ruimte voor innovatie en vernieuwing; Slagvaardigheid van Minister van VWS wordt bemoeilijkt door de Rekencultuur, belangenverstrengeling en bureaucratie. ; Wekelijks verantwoording afleggen via internet; Gezondheidszorg moet meer als batenperspectief gezien worden (het levert geen geld op, maar kan wel veel geld besparen op andere terreinen).

* W. Wientjens (voorzitter Diabetes Vereniging Nederland). Vechten regen Doemdenken, Domeindenken en Domdenken Arts en patiënt zijn samen verantwoordelijk voor zorg ; Men moet durven bestraffen en belonen in de gezondheidszorg

De avond werd aangekleed met een drankje en hapje en onder begeleiding van het Haarlems Salonorkest Vindobona.

Nadere informatie bij:
S.G.Th. Hulst, internist n.p., beoogd bestuurslid van KNMG District Spaarne & Amstel i.o.
telefoon 023 - 5294207, e-mail: s.g.th.hulst@zonnet.nl.

Informatie over activiteiten van andere districten bij: drs. Robbert J. Egger, r.egger@fed.knmg.nl of Bernadette Garcia b.garcia@fed.knmg.nl

Deel: ' Feestelijke oprichting KNMG district Spaarne & Amstel '
Lees ook