Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Bedum 19-05-99

Feestelijke overhandiging nieuw verkeersboekje/ Woensdag 19 mei 1999
Op woensdag 19 mei is een nieuw verkeersboekje door de hoofdcommissaris van politie, de heer B.J.A.M. Welten, overhandigd aan basisschool De Regenboog in Bedum.

Het boekje "Werken aan veilig verkeer" is ontwikkeld en uitgegeven door Regiopolitie Groningen en is bedoeld voor de groepen 7 en 8. Doel van het nieuwe verkeersboekje is het vergroten van de verkeersveiligheid onder scholieren.

Onderwerpen die in het boekje worden behandeld zijn onder andere verkeersborden en hun betekenis, voorrangsregels, voorrangsborden, een veilige fiets en naar de middelbare school. Ook zijn er een aantal puzzels en spelletjes. Er is veel aandacht voor veiligheid op de fiets, omdat de groepen 7 en 8 daar veel gebruik van maken. Alle verkeerssituaties, puzzels en spelletjes worden verduidelijkt met kleurige illustraties.

De verkeerscoördinatoren van Regiopolitie Groningen bieden het boekje aan basisscholen in de provincie aan om het te gebruiken in verkeerseducatielessen.

Auteur van het boekje Jantine Bakker, stagiaire van de afdeling Voorlichting van Regiopolitie Groningen, heeft in samenwerking met Piet Oosterbeek(coördinator verkeersinstructie) de inhoud samengesteld. Illustraties zijn verzorgd door Marjon Slomp en Hilde van der Meulen.

Voor nadere informatie; afdeling voorlichting, 050 - 5995010

Deel: ' Feestelijke overhandiging nieuw Gronings verkeersboekje '
Lees ook