Gemeente Haarlem

Voortuintjes, zijtuintjes en boomronden in Meerwijk

Feestelijke plantdag door en met bewoners

Enthousiaste bewoners in Meerwijk-oost organiseren op zaterdag 1 april een plantdag. Om 10.00 uur zetten vertegenwoordigers van de sector Stadsbeheer, van de afdeling Veiligheid van de Publieksdienst en vertegenwoordigers van woningbouwvereniging Pré Woondiensten de eerste planten in de grond. Deze handeling vindt plaats bij woningen aan de Tobias Asserstraat nummer 5, 7 en 9. Daarna gaan bewoners uit diverse straten aan de slag. Totaal worden 40 voortuintjes, 6 zijtuintjes en 30 boomronden beplant.De bewoners uit de Ghandistraat hebben, met steun van het Wijkveiligheidsteam, verschillende financiële bronnen aangeboord om dit project te kunnen realiseren: Wijkveiligheidsproject Meerwijk, Pré Woondiensten, sector Stadsbeheer van de gemeente en de evenementencommissie Meerwijk delen de kosten.

Feestpleintje

Het pleintje aan de Tobias Asserstraat is die dag ingericht als feestpleintje. Er staat een kraampje met consumpties en een informatiekraam. Ook kan er van een oude dakpan en vetplantjes voor ƒ 2,50 een leuk stukje gemaakt worden.

30 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Feestelijke plantdag door en met bewoners in Haarlem '
Lees ook