Gemeente Papendrecht

Persbulletin gemeente Papendrecht

Communicatie gemeente Papendrecht:

Patricia Verlaan 078-6418228
Ans Stegeman 078-6418226
Wilma Havermans 078-6418303
Marcel Sluijter 078-6418848

4 juli 2002

Feesten met de Buren
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat per jaar 25 straten in Papendrecht een bijdrage kunnen aanvragen voor het houden van een straatfeest.
Het organiseren voor een straatfeest brengt bewoners niet alleen met elkaar in contact, maar verstevigt ook de onderlinge band. De betrokkenheid bij de woonomgeving wordt vergroot en door de versterkte sociale contacten gaat men elkaar ook aanspreken op minder prettige situaties zoals verkeerd parkeren, geluidsoverlast, rommel in de straat, enzovoorts.
Het college is van mening dat een straatfeest prima past binnen het bestaande beleid van wijkgericht werken en wil dit soort initiatieven graag stimuleren door het geven van een kleine bijdrage Natuurlijk zijn er regels verbonden aan de bijdrage zoals een vergunning voor het feest etc. Deze zijn op te vragen bij de wijkcoördinator van de gemeente Papendrecht, Betty Wolt. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag, telefoonnummer 6418290.

Bewoners Oudaenstraat helpen gemeente met snelheidsbeperkende maatregelen
Bewoners van de Oudaenstraat gaan maandag 15 juli om 19.30 uur in aanwezigheid van de wethouder wijkgericht werken, de heer A. Vogel, voorbereidend werk verrichten voor de gemeente Papendrecht. De snelheidsremmende "druppel" in de bestrating is verzakt en wordt door de gemeente opgehoogd. Voorafgaand daaraan zullen de bewoners zelf de bestaande bestrating verwijderen.
De samenwerking tussen bewoners, politie en de gemeente is mede tot stand gekomen na het eerste wijkspreekuur van de wijk Westpolder. Bewoners van de Oudaenstraat klaagden tijdens dat spreekuur over te hard rijden in hun straat en kwamen met het idee om de snelheidsremmer zelf op te hogen. De gemeente is er normaal gesproken geen voorstander van dat bewoners eigenhandig werkzaamheden op de openbare weg uitvoeren. Bovendien zijn het vaak bewoners zelf die in een woonerf te hard rijden en is te hard rijden een mentaliteitskwestie. Aangezien samenwerking met bewoners voorop staat bij het wijkgericht werken is vooralsnog, als proefproject, een gezamenlijke aanpak overeengekomen. Enkele vakbekwame bewoners zijn graag bereid een vrije avond op te offeren. In overleg met de wijkcoördinator is afgesproken dat de bewoners de voorbereidende werkzaamheden doen en dat de gemeente de volgende dag de klus afmaakt. Het resultaat wordt op zaterdag 20 juli feestelijk gevierd in de straat, waarbij ook volop gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen over de verkeersveiligheid in de straat.

Deel: ' Feesten met de Buren in Papendrecht '
Lees ook