European Commission

IP/03/450

Brussel, 28 maart 2003

FEFC schaft prijsbepaling voor gespecialiseerd diepzeetransport van auto's af

Na gesprekken met de Europese Commissie heeft de Far Eastern Freight Conference (FEFC), een groep van scheepvaartondernemingen die vrachtvervoerdiensten aanbieden tussen Europa en het Verre Oosten, besloten dat zij met onmiddellijke werking haar prijsbepalingspraktijk met betrekking tot het vervoer van auto's over zee, zou beëindigen. Bovendien heeft de Zweedse/Noorse zeevervoerder van auto's Wallenius Wilhelmsen AS zich teruggetrokken uit de FEFC. Dit is een belangrijke stap die ertoe bijdraagt dat lijnvaartconferences de EU-wetgeving met betrekking tot prijzen en andere exploitatiepraktijken eerbiedigen.

Het diepzeevervoer van auto's is een zeer geconcentreerde sector met slechts enkele belangrijke marktdeelnemers wereldwijd. Bovendien zijn de vier grootste gespecialiseerde autovervoerders - NYK Line, Mitsui O.S.K Lines (MOL), K-Line en Wallenius Wilhelmsen AS allen lid van de Far Eastern Freight Conference (FEFC), waarvan de belangrijkste activiteit de containerlijnvaart is. Deze vier
scheepvaartondernemingen stellen gezamenlijk prijzen vast voor het vervoer van auto's aan boord van hun gespecialiseerde schepen tussen Europa en het Verre Oosten.

Krachtens de mededingingsregels van de Europese Unie die van toepassing zijn op scheepvaartdiensten, genieten lijnvaartconferences (groepen van scheepvaartondernemingen die geregelde lijndiensten aanbieden) van een zogenaamde groepsvrijstelling van het in artikel 81, lid 1, vervatte kartelverbod. Overeenkomstig de groepsvrijstelling kan een lijnvaartconference, onder specifieke voorwaarden, vrachtvervoerprijzen vaststellen, de capaciteit regelen en andere daarmee samenhangende afspraken maken.

De Commissie is evenwel van mening dat het gespecialiseerd autovervoer niet onder de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences van de EU valt en zij stelde een onderzoek in naar de prijsbepalingspraktijk van de FEFC op dit gebied.

In die context, en met het oog op de huidige en toekomstige gedragingen van de tot de FEFC behorende autovervoerders, heeft de FEFC de Commissie ervan in kennis gesteld dat alle FEFC-bepalingen betreffende andere diensten dan lijndiensten, met onmiddellijke werking werden ingetrokken. Bovendien heeft Wallenius Wilhelmsen AS zich geheel uit de FEFC teruggetrokken. De Commissie zet haar onderzoek naar de vroegere gedragingen van de ondernemingen op dit gebied voort.

In november 2002 hechtte de Commissie haar voorwaardelijke goedkeuring aan de gezamenlijke overname door de Zweedse scheepvaartonderneming Wallenius Lines en het Noorse Wilhelmsen van de activiteiten op het gebied van het autozeevervoer van de Koreaanse onderneming Hyundai Merchant Marine (HMM). (zie IP/02/1780).

In de loop van het onderzoek kwam zij op het spoor van de FEFC-praktijken inzake het zeevervoer van auto's en startte zij een afzonderlijk onderzoek.

Deel: ' FEFC schaft prijsbepaling voor gespecialiseerd diepzeetransport van .. '
Lees ook