Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Feiten en cijfers met betrekking tot Tweede Kamerverkiezingen.

14 mei 2002


*

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei kunnen bij ongeveer 10.000 stembureaus kiezers hun stem uitbrengen.

*

Het totaal aantal stemgerechtigden die hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen mogen uitbrengen ligt rond de 12 miljoen mensen.
*

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Dat is een half uur eerder en een uur langer dan in 1994 toen de stembureaus van 8 uur s ochtends tot 20 uur s avonds geopend waren.

*

90% van de stemgerechtigden kunnen elektronisch hun stem uitbrengen via een stemmachine of stemcomputer.

*

Nederlanders van 18 jaar en ouder die niet zijn uitgesloten van het kiesrecht zijn stemgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen
*

Het gaat er om dat de kiezer op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder is. Dat betekent dat iemand die op 15 mei 18 jaar wordt, en verder aan de voorwaarden voldoet, óók stemgerechtigd is.

*

In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen, waar ook niet-Nederlanders onder bepaalde voorwaarden mochten stemmen, zijn nu alleen die Nederlanders van 18 jaar en ouder stemgerechtigd die de Nederlandse nationaliteit hebben.

*

Ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben stemrecht. Zij moesten zich vóór 2 april (dag van kandidaatstelling) laten registreren bij de gemeente Den Haag. Ongeveer 26.000 stemgerechtigden hebben zich daadwerkelijk laten registreren.
*

De opkomst bij de afgelopen verkiezingen sinds 1967 zag er als volgt uit:

Jaar opkomst in %

1967 95 %

1971 79,1 %

1972 83,5 %

1977 88 %

1981 87 %

1982 81 %

1986 85,8 %

1989 80,3 %

1994 78,8 %

1998 73,3 %

*

De officiële uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen zal op dinsdag 21 mei om 11.00 uur in een openbare zitting in de Oude Zaal van de Tweede Kamer worden vastgesteld door de Kiesraad. Wel wordt er door ANP en NOS op de verkiezingsavond zelf een voorlopige uitslag bekend gemaakt. Het gaat hier om een officieuze uitslag, waarbij bijvoorbeeld nog niet duidelijk is hoeveel stemmen elke kandidaat gekregen heeft.
*

Stembureaus stellen zo snel mogelijk na 21.00 uur de uitslag van hun stembureau vast. Hiervan wordt proces-verbaal opgetekend en doorgezonden aan het stembureau in het gemeentehuis van de gemeente. De burgemeester, of een door hem aangewezen persoon, stelt daar de uitslag van de gemeente vast. Hiervan wordt wederom proces-verbaal opgetekend wat doorgestuurd wordt aan het hoofdstembureau van de kieskring waarbinnen de desbetreffende gemeente valt. Het hoofdstembureau stelt op haar beurt op donderdag 17 mei om 10.00 uur in een openbare zitting de uitslag van de kieskring vast. Deze wordt opgetekend in een proces-verbaal dat in persoon naar de Kiesraad in Den Haag wordt gebracht. De Kiesraad gebruikt vervolgens rest van de vrijdag en het weekend na de verkiezingen om de landelijke uitslag vast te stellen. Dit houdt ondermeer in: berekening van de hoeveelheid stemmen per kandidaat, bepaling van de restzetelverdeling en de toewijzing van zetels aan kandidaten.. Vervolgens zal de Kiesraad in een openbare zitting op dinsdag 21 mei om 11.00 uur in een openbare zitting de landelijke uitslag vaststellen. Normaliter gebeurt dit op maandag, maar aangezien de maandag na de verkiezingen dit jaar op 2e pinksterdag valt, is deze zitting verschoven naar de dinsdag.
---

Deel: ' Feiten en cijfers met betrekking tot Tweede Kamerverkiezingen '
Lees ook