Rijksuniversiteit Groningen


Veen en ijs onthullen klimaatgeschiedenis

Feiten sneeuwen onder in broeikas-discussie

"De discussie over CO2 en de versterking van het broeikaseffect is vertroebeld door de grote politieke interesse voor dit onderwerp. De mensheid is er kennelijk nog niet aan gewend dat ze wereldwijde, natuurlijke processen kan beïnvloeden." Dat zegt professor dr. H.A.J. Meijer in zijn oratie op 18 januari 2000 bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap Isotopenfysica bij het Centrum voor IsotopenOnderzoek (CIO) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meijer is gespecialiseerd in het toepassen van methoden uit de isotopenfysica in onderzoek naar de geschiedenis van het klimaat en CO2 in de atmosfeer. Het CIO tracht onder meer de wereldwijde cyclus van CO2, de stromen koolstof tussen atmosfeer, oceaan en landplanten, in kaart te brengen. Dat menselijk handelen een stijging van CO2 in de atmosfeer heeft veroorzaakt, staat volgens Meijer buiten kijf. "Door het verbranden van olie, gas en kolen is die hoeveelheid sinds de Industriële Revolutie met veertig procent gestegen. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal er rond 2050 van een verdubbeling sprake zijn."

Broeikaseffect

Dat die stijging waarschijnlijk gevolgen heeft voor het klimaat, is inmiddels tot de politiek doorgedrongen, maar daar wordt de situatie niet overzichtelijker door. Het wereldje van internationale conferenties met daaromheen allerlei belangengroepen staat garant voor vertroebeling en desinformatie, vindt Meijer. "Aan de ene kant nemen actiegroepen als Greenpeace wel erg gretig het woord broeikaseffect in de mond, aan de andere kant is er een grote maatschappelijke stroming die de mogelijke klimaatsverandering niet wil zien."

Deze kop-in-het-zand mentaliteit wordt veroorzaakt doordat het moeilijk is om te wennen aan het idee dat menselijke activiteiten inmiddels wereldomvattend zijn en daardoor allerlei processen op diezelfde schaal kunnen beïnvloeden. "Overigens is de opwarming van de aarde op zichzelf niet slecht," zegt Meijer. "Het verontrustende zit hem vooral in het hoge tempo van 1,5 tot 4,5 graad voor het eind van deze eeuw. De natuur is niet goed op dergelijke snelle veranderingen berekend en de menselijke samenleving zal er helemaal een harde dobber aan krijgen."

Veenpakketten

Naast CO2 onderzoekt het CIO ook de geschiedenis van het klimaat. Veenpakketten en ijskernen op Groenland en Antarctica zijn de 'archieven' waarin, voor wie ze kan lezen, die historie haarfijn staat beschreven. Uit de veenpakketten haalt Meijer informatie met behulp van de uit de archeologie bekende C14 ouderdomsdatering. In dode organismen, zoals plantenresten, vermindert de concentratie van het isotoop C14 geleidelijk. Het tempo waarin dit gebeurt is exact bekend. Meijer noemt de C14-methode "zeer betrouwbaar". "Mensen die het tegendeel beweren, weten niet waarover ze spreken." Vooral stuifmeel uit het veen levert een mooie, gedetailleerde klimaatgeschiedenis op.

Sneeuwhistorie

Maar ook de ijskappen op Groenland en Antarctica bevatten een schat aan informatie over het klimaat in vroegere tijden. En ook hier wordt die schat blootgelegd met behulp van isotopen-onderzoek. Isotopen zijn varianten van een scheikundig element (zoals bijvoorbeeld koolstof en zuurstof) die een afwijkende massa hebben. Zwaardere waterdampmoleculen zijn gedurende hun gang over de aarde, van de verdamping van zeewater tot aan de sneeuwval op de pool, goed te volgen. In de ijskappen op de polen liggen duizenden seizoenen aan neerslag opgestapeld. Het CIO heeft een nieuwe methode in ontwikkeling op basis van lasertechnieken. Met die methode zal, zo verwacht Meijer, de klimaatgeschiedenis sneller dan met huidige methoden afgelezen kunnen worden uit de sneeuw die zich in de loop der eeuwen in deze archieven heeft verzameld.

Curriculum Vitae

Harro A.J. Meijer (40) is sinds 1 juni 1999 hoogleraar Isotopenfysica bij het Centrum voor IsotopenOnderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Meijer studeerde experimentele fysica aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1988 cum laude promoveerde op een onderwerp uit de atoom- en molecuulfysica. Meijer werkt sinds 1992 bij het CIO.

Deel: ' Feiten sneeuwen onder in broeikas-discussie '
Lees ook