D66


16 juli 2001

Felle kritiek op frequentiebeleid kabinet

Bert Bakker

In het kamerdebat over het frequentiebeleid toonde D66 zich kritisch over het gevoerde beleid van het kabinet ten aanzien van de herverdeling van radiofrequenties. 'De procedure verdient geen schoonheidsprijs', aldus woordvoerder Bert Bakker, 'kernpunt is dat het kabinet er onvoldoende in is geslaagd - en zich naar mijn gevoel onvoldoende voor heeft ingespannen - om het kabinetsstandpunt met een toereikende en sluitende juridische argumentatie te onderbouwen. De informatie die hierover is gegeven, is ook door tal van andere deskundigen in een ander licht te zetten, zodat wij onvoldoende gevalideerde informatie hebben om een definitief besluit te nemen'.

Doorgaan met veilen zoals het kabinet voor ogen heeft, vindt D66 onverantwoord, gelet op de juridische en technische risico's. Samen met PvdA en CDA heeft D66 daarom een motie ingediend waarin het kabinet wordt gevraagd opnieuw een door onafhankelijke experts uit te voeren onderzoek te doen naar een alternatieve vorm van verdelen van etherfrequenties voor commerciële radiozenders, namelijk een vergelijkende toets waarbij rekening wordt gehouden met economische en maatschappeljke belangen en diversiteit. Iedere andere weg is volgens Bakker 'te riskant, onverantwoord en onvoldoende zorgvuldig voorbereid'.

Het kabinet kwam uiteindelijk tegemoet aan deze wens van een kamermeerderheid (PvdA, CDA, D66, SP, Christenunie en SGP), maar gaat wel door met het voorbereiden van een veiling. Het radiofrequentiedossier is dus nog lang niet gesloten.

b.bakker@tk.parlement.nl

Deel: ' Felle kritiek op frequentiebeleid kabinet '
Lees ook