Ingezonden persbericht


Persbericht

FENEX wil gedragsregels voor logistieke partijen in Rotterdamse haven

Zeecontainervervoerders omarmen voorstel voor gedragscode

Expediteursorganisatie FENEX pleit voor de ontwikkeling van een zogenaamde 'Code of conduct' voor de Rotterdamse haven. FENEX vicevoorzitter Ron Neele deed dit voorstel tijdens het congres van de Alliantie Zeecontaintervervoerders (AZV), een deelmarkt van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Met deze Code of conduct wil de FENEX een basisset met regels vastleggen waarin de onderlinge verantwoordelijkheden tussen logistieke partijen in de haven van Rotterdam bij de doorvoer van containers zijn geregeld. De AZV reageert positief op het voorstel en is bereid om actief mee te werken in de ontwikkeling van deze gedragscode.

Verantwoordelijkheden logistieke partijen
De logistiek in de haven is een aaneenschakeling van complexe processen waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn. 'De verschillende schakels in deze keten hebben elkaar nodig, en willen ook allemaal iets van elkaar', aldus Neele. In wet- en regelgeving en procedures zijn veel verantwoordelijkheden vastgelegd, maar in de praktijk blijkt dat deze regels niet afdoende zijn of onvoldoende worden nageleefd. Door een Code of conduct te ontwikkelen wil de FENEX op papier vastleggen wat partijen in de Rotterdamse haven van elkaar willen en kunnen verwachten. Alle partijen die de Code of conduct ondertekenen verplichten zich om zich aan deze afspraken te houden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen in een Code of conduct zijn ondermeer inspecties en controles van containers, afhandeling van schade en claims, douaneformaliteiten, informatie-uitwisseling via documenten of elektronisch en doorlooptijden.

Vertrouwen versterkt concurrentiepositie
In het handelsverkeer is onderling vertrouwen en betrouwbaarheid van groot belang. Het opstellen van een Code of conduct zal volgens FENEX daarom niet alleen meer vertrouwen en zekerheid in het handelsverkeer tussen partijen in de haven bieden, maar zal ook de efficiency van de doorvoer van containers verbeteren en daardoor de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam versterken en meer partijen aantrekken.

Deelnemende partijen
Het is van belang dat naast de expediteurs en vervoerders, ook de terminals, rederijen, binnenvaart, spoor en inland terminals, depots, douane en het Havenbedrijf betrokken zijn bij het opstellen van een Code of conduct. Hiermee dek je het complete logistieke proces af. Om dit voor elkaar te krijgen pleit de FENEX voor een onafhankelijk persoon die boven alle partijen staat, partijen bij elkaar brengt en bij niet naleving partijen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.

Uitwerking
De FENEX wil komende maanden met een voorstel komen en dit samen met de AZV en andere partijen uit de haven bespreken en verder uitwerken.

Jaarcongres AZV
Het Jaarcongres van de AZV stond dit jaar in het teken van samenwerking en vond plaats in Ridderkerk. 'Juist in tijden van economische neergang, hebben partijen elkaar nodig om sterker uit deze dip te komen', aldus AZV voorzitter Fred Visser. Naast FENEX vicevoorzitter Neele, was oud profvolleyballer Peter Blangé uitgenodigd voor een lezing over het belang van nauwe samenwerking en goede onderlinge afspraken.

Deel: ' FENEX wil gedragsregels voor logistieke partijen in Rotterdamse haven '
Lees ook