FENIT laakt verzekeraars

Woerden, 31 maart 1998

De Federatie van ondernemingen in de Nederlandse Informatietechnologie (FENIT) heeft in een brief aan het Verbond van Verzekeraars haar verontrusting uitgesproken over de opstelling van verzekeringsmaatschappijen ten opzichte van IT-ondernemingen inzake het millenniumvraagstuk. Met name de opzeggingen en aanpassingen van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor IT-bedrijven vindt voor FENIT uitermate zorgelijk.

Reeds een half jaar geleden bleek dat veel IT-bedrijven geconfronteerd werden met opzeggingen of aanpassingen van hun
beroepsaansprakelijkheidsverzekering rond de dekking van het millenniumrisico. FENIT vindt de opstelling van
verzekerings-maatschappijen in veel gevallen buitenproportioneel en onredelijk. In juli 1998 heeft FENIT-directeur Sylvia Roelofs reeds aan het Verbond van Verzekeraars aangegeven, dat het wegvallen van verzekeringsdekking gevolgen heeft bij het oplossen van het millennium-probleem. Deze oproep blijkt nu weinig effect te hebben gehad op het gedrag van individuele verzekeringsmaatschappijen.

FENIT heeft de afgelopen weken over dit onderwerp een juridisch advies ingewonnen. Daaruit blijkt, dat verzekeraars ten opzichte van de bij hen verzekerde IT-bedrijven handelen in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Doordat de beroeps-aansprakelijkheid niet elders kan worden ondergebracht, mag de dekking van het millenniumrisico niet zomaar worden afgewenteld op de verzekerden.

FENIT richt zich nu opnieuw tot de verzekeraars met het verzoek het advies voor te leggen aan verzekeraars en zo een dialoog over de opstelling van verzekeraars op gang te brengen.Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. M. de Rooij (PR/communicatie), tel. 0348 - 49 38 38, fax. 0348 - 48 24 44; E-mail: machiel.de.rooij@fenit.nl

Gaarne ontvangen wij eventueel geplaatste artikelen over bovenstaand onderwerp.

Deel: ' FENIT laakt verzekeraars inzake millenniumvraagstuk '
Lees ook