FENIT vraagt staatssecretaris om aanpassing PC-regeling

Woerden, 12 maart 1999

De Federatie van ondernemingen in de Nederlandse Informatietechnologie (FENIT) heeft staatssecretaris Vermeend (Ministerie van Financiën) schriftelijk gevraagd om ruimere fiscale faciliteiten ter stimulering van een breed maatschappelijk gebruik van computers. Alleen door een groot deel van de Nederlandse bevolking vertrouwd te maken met nieuwe technologieën, kunnen de doelstelling van ‘Nederland Brainport’ worden gerealiseerd.

Enige jaren geleden heeft FENIT (Federatie Nederlandse IT) gepleit voor een fiscaal aantrekkelijke regeling voor de aanschaf van PC’s, niet alleen voor zakelijke maar ook voor particuliere gebruikers. Sinds 1 januari 1997 mag een werkgever aan zijn werknemers een computer met bijbehorende apparatuur verstrekken dan wel vergoeden zonder dat hierover loonbelasting, premies en volksverzekeringen zijn verschuldigd.

De regeling geldt echter alleen als het aannemelijk is dat de computer ook zakelijk wordt gebruikt. FENIT vindt deze voorwaarde te beperkt. Voor een goed draagvlak van ‘Nederland Brainport’ is het noodzakelijk dat binnen enkele jaren een groot deel van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op de elektronische snelweg. In haar IT-Manifest van juni 1997 heeft FENIT gepleit voor een nationaal plan om zoveel mogelijk burgers een minimum aan vaardigheden op IT-gebied aan te bieden.

FENIT pleit er voor, dat iedereen in het jaar van aanschaf de kosten van een computer inclusief randapparatuur tot een maximum van ƒ5000,- in één keer mag aftrekken voor de loon- en inkomstenbelasting (eens in de drie jaar). De voordelen die van een dergelijke regeling uitgaan, zullen de verminderde belastinginkomsten verre overstijgen.

Bijlage: brief aan staatssecretaris Vermeend

==================================================================

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)

Zoekwoorden:

Deel: ' FENIT vraagt staatssecretaris om aanpassing PC-regeling '


Lees ook