Socialistische Partij

12de congres

Fenna Vergeer: `Nijs mag studenten niet ontlopen'

10-03-2003 * Met verontwaardiging heeft SP-Kamerlid Fenna Vergeer kennisgenomen van het feit dat staatssecretaris Nijs niet wil overleggen met de twee studentenbonden, het ISO en de LSVb. Ondanks haar wettelijke verplichting om regelmatig bijeen te komen met de bonden in de Studentenkamer, weigert de bewindspersoon dit sinds vorig jaar november.

Fenna Vergeer Vergeer vreest dat de staatssecretaris de studenten ontloopt vanwege vergaande meningsverschillen: "Wat het hoger onderwijs betreft, zijn er de afgelopen tijd buitengewoon destructieve ideeën gelanceerd. Ambtenaren hebben miljardenbezuinigingen voorgesteld en tegelijkertijd worden universiteiten en hogescholen de markt opgeschopt." Het Kamerlid vindt het onverstandig als de regering niet meer in debat gaat met betrokkenen. Ook ISO-voorzitter Linda van Beek is boos: "Onder studenten is grote onrust veroorzaakt en daarom is het van belang dat Nijs duidelijk maakt wat voor standpunt de regering heeft." Om te onderstrepen dat bezuinigingen op hoger onderwijs onaanvaardbaar zijn, roepen de SP en het ISO iedereen op om donderdag 13 maart om 13.00 uur naar de demonstratie op het Malieveld te komen. 1. Is het juist dat u de Studentenkamer van 13 maart 2003 heeft afgezegd en dat er nu al sinds 4 november 2002 geen Studentenkamer heeft plaatsgevonden? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het feit dat in artikel 3.3 van de WHW bepaald is dat u regelmatig overleg dient te voeren met het ISO en de LSVb? 2. Deelt u mijn mening dat het van belang is dat de Studentenkamer regelmatig plaatsvindt, ook wanneer de regering demissionair is? 3. Bent u bereid op korte termijn, bij voorkeur in maart 2003, alsnog een Studentenkamer deel te nemen, zodat tevens voldaan wordt aan artikel 3.3 van de WHW? Zo nee, waarom niet?

Deel: ' Fenna Vergeer `Nijs mag studenten niet ontlopen' '
Lees ook