Gemeente Gent

Festival voor het amateurtoneel niet meer tijdens de Gentse Feesten

Hoe en wanneer juist de start werd gegeven voor een "Festival voor Amateurverenigingen Toneel" is een open vraag aan historici en archivarissen.
Sommige Gentenaars menen zich te herinneren dat het bestaan ervan teruggaat tot voor de Eerste Wereldoorlog, anderen spreken zelfs over de late jaren 80 van vorige eeuw.

Feit is dat het Festival heel lang een zeer grote interesse kende bij het Gentse publiek. Tot 1987 werden er gemiddelden genoteerd van ruim
500 toeschouwers per voorstelling. De organisatie lag tot 1993 bij de Stad Gent.

In 1988 ging het Festival niet door wegens verbouwingswerken aan de KNS. Toen in de volgende jaren werd uitgeweken naar andere zalen (Tolhuiscomplex, NT2-Minnemeers) daalde het gemiddelde aantal toeschouwers tot een dieptepunt in 1993 van 178 personen per voorstelling. Groot was dan ook de vreugde toen bij de terugkeer naar de KNS op het Sint-Baafsplein in 1994 en de daaropvolgende jaren, het aantal toeschouwers en opvoeringen opnieuw de hoogte inging.

Vanaf 1994 bood GAMA, het overkoepelend orgaan van de Gentse amateurtheaters, zijn medewerking aan.

Tijdens de Festivaleditie 1994 kent GAMA voor de eerste maal zijn "Gentse Mokken Trofeeën" toe en het is de jury van deze wedstrijd die de eerste alarmerende vragen stelt omtrent de kwaliteit van de optredende groepen. Maar voor vzw GAMA werd het de laatste jaren steeds moeilijker om voldoende interesse bij de groepen te wekken om tijdens de vakantieperiode het Festival voldoende in te vullen. Ook de Dienst Culturele Zaken van de Stad Gent was zich degelijk bewust van deze problematiek. Om deze reden heeft het stadsbestuur beslist het Amateurtoneelfestival vanaf 1999 niet meer te laten plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten.

Daarentegen wil het stadsbestuur, in samenwerking met de vzw GAMA, buiten de Gentse Feesten een nieuw "Festival voor het Amateurtoneel van de Stad Gent" organiseren volgens een totaal nieuw concept.

Het Festival is voorbehouden aan de door de Stad Gent erkende Gentse amateurtoneel-gezelschappen en het is in de eerste plaats de bedoeling om kwalitatief hoogstaande voorstellingen te brengen.

Een door de Stad Gent samengestelde selectiecommissie zal tijdens het speelseizoen 1999-2000 bij de ingeschreven amateurtheaters een voorstelling op locatie bijwonen van de betrokken productie. Dit selectiecomité zal eind mei 2000 zes producties selecteren met als belangrijkste criteria: kwaliteit, innovatie en creativiteit.

Het eerste "Festival voor het Amateurtoneel van de Stad Gent" met deze
6 geselecteerde amateurtheaters zal plaatsvinden in de Minardschouwburg in de periode september - oktober 2000 gedurende twee opeenvolgende weekends.

Een jury samengesteld door de Stad Gent zal, rekening houdend met dezelfde criteria als het selectiecomité, de prijs van de Stad Gent (25.000 frank) toekennen aan de laureaat van het Festival voor de beste productie in al haar facetten.

De vzw GAMA zal, zoals in het verleden, een "Gentse Mokken Trofee" van de Gentse keramist Achiel Pauwels schenken aan de laureaat, de beste mannelijke en vrouwelijke rol, de beste bijrol en aan de winnaar van "de prijs van de jury" voor een collectieve of individuele prestatie.

Naast deze prijzen ontvangen de zes geselecteerde amateurtheaters, bij effectieve deelname, een vergoeding van 35.000 frank.

Het reglement en bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij

Dienst Culturele Zaken
Veldstraat 82

9000 Gent
tel. (09)269 84 60 - fax (09)269 84 79
e-mail directie.cultuur@gent.be

of bij vzw GAMA
tel. (09)226 85 86 (na 19 uur of tijdens het weekend).

Last modified on: 02/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Zoekwoorden:

Deel: ' Festival amateurtoneel niet meer tijdens Gentse Feesten '
Lees ook