uit SLAU Nieuwsbrief no. 2 november 1999


Succes voor Recht uit 't Hart

De achtste editie van festival Recht uit 't Hart: Het Werelraadsel, die op 31 oktober jl. werd gehouden in Muziekcentrum Vredenburg, was een groot succes. Mede door publiekstrekkers als Adriaan van Dis en Harry Mulisch was het festival uitverkocht. Recensies waren met name positief over de voordrachten van Van Dis, Sevtap Baycili, Elsbeth Etty en Tommy Wieringa. Toch was er ook kritiek in de media. Diverse recensenten klaagden dat aan het eind van de avond het wereldraadsel niet was opgelost. Daar kon zelfs het numerieke overzicht van Harry Mulisch niets aan veranderen.

De verzamelbundel Het Wereldraadsel verscheen bij Van Gennep en kost f 19,90.

Zoekwoorden:

Deel: ' Festival Recht uit 't Hart was succes '
Lees ook