Utrecht, 24 februari 1999

Persbericht

FGH Vastgoedbericht 1999:
Gebiedsgericht ontwikkelen met het oog op Europa

"Wil ons land de goede uitgangspositie in het zich verenigende Europa niet op het spel zetten, dan zullen er nog dit jaar integrale en standvastige keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de gebiedsontwikkeling. Selectieve investeringen in een duurzame mix van de functies wonen, werken en recreëren zijn daarbij essentieel. Als overheid en bedrijfsleven er samen niet in slagen aan gebieden primaire functies toe te wijzen en een concentratie- en specialisatiebeleid mogelijk te maken, dan loopt Nederland het gevaar zichzelf te degraderen van Gateway to Europe tot dienstingang." Aldus FGH Bank, de vastgoedbank, in het vandaag onder de titel Kiezen of Verliezen gepubliceerde Vastgoedbericht 1999. Naast een visie op de ruimtelijke ontwikkeling, wordt in het Bericht per sector (kantoren, winkels, bedrijfsruimte en woningen) aandacht besteed aan trends en ontwikkelingen. Zoals gebruikelijk is opnieuw veel plaats ingeruimd voor gedetailleerde regionale en locale vastgoedmarktgegevens.

De selectie en beperkte toewijzing van corridors is instrumenteel in de bepaling van de toekomstige positie van ons land. Cruciaal voor de aantrekkelijkheid van Locatie Nederland is namelijk de aansluiting op de zogenaamde 'Eurocorridors', de verbindingsroutes die de grote metropolitane gebieden in Europa verbinden. In feite geven zij de structuur van een groeiende internationale netwerkeconomie weer. Daarmee zijn ze de 'lifelines' voor onze aansluiting met Europa.

Parallel aan het pleidooi voor gebiedsgerichte ontwikkeling wijst de vastgoedbank op het belang van Europese kwaliteit in de nationale vastgoedmarkt. Om op de shortlist te blijven voor de vestiging van toonaangevende internationale bedrijvigheid, zal de kwaliteit op objectniveau omhoog moeten. Momenteel kan bijvoorbeeld de Randstad de toets der vergelijking met Londen, Parijs en Frankfurt nog onvoldoende doorstaan. FGH Bank meent dat internationale kwaliteit kan worden bereikt door een eigentijds concentratiebeleid, waarbij zowel overheid als marktpartijen een actieve rol spelen. Dit vereist een integrale aanpak van de gebiedsfuncties wonen, werken en recreëren. De kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van gebieden die goed zijn aangesloten op de belangrijke Europese verbindingswegen zal de komende jaren centraal moeten staan in de verdere verbetering van het nationale vestigingsklimaat. Daartoe dienen keuzes te worden gemaakt: gericht, onversnipperd en met duidelijke prioriteiten.

Deel: ' FGH Gebiedsgericht ontwikkelen met het oog op Europa '
Lees ook