Euronext deelt mee - 12/03/2003

Fidelity Fund INC. - Kwartaaldividendaankondiging - Informatie.

Toondercertificaten van gewone aandelen van USD 1,- ISIN code : BE0099015753 SRW code: 99015.75
Stock code : FID

De vennootschap Fidelity Fund Inc. heeft beslist een kwartaaldividend met een bruto bedrag van USD 0,05 uit te keren per gewoon aandeel met een nominale waarde van USD 1.
- Onthechtingsdatum van het dividend te New York: 07.03.2003
- Record Date: 07.03.2003
Wat betreft de uitgegeven Sogès-Fiducem toondercertificaten van gewone aandelen Fidelity Fund Inc. die in Brussel genoteerd zijn:

Daar het couponblad van de toondercertificten van aandelen Fidelity Fund Inc. opgebruikt is, en in afwachting van een beslissing van de emittent betreffende de eventuele omruiling van de mantels van de uitstaande toondercertificaten, zal het verklaarde kwartaaldividend aan de toondercertificaten van aandelen die op de Tweede Markt ( Enkele Fixing Groep A9) genoteerd zijn , tot nader bericht aangehecht blijven .

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Fidelity Fund INC. - Kwartaaldividendaankondiging - Informatie '
Lees ook