Gemeente Haarlem

Fiets- en voetpad Lage Kadijk tijdelijk afgesloten

Van 24 maart tot 23 juni is het recreatieve fiets- en voetpad over de Lage Kadijk in de Verenigde Polders afgesloten voor fietsers en voetgangers. De gemeente neemt deze maatregel elk jaar in de broedperiode van de weidevogels. Het pad loopt door het broedgebied van de weidevogels in de Verenigde Polders bij Schalkwijk. Om de vogels rustig te laten broeden sluit de gemeente het pad tijdelijk af. Omdat de alternatieve fietsroute door Molenwijk geen aantrekkelijke recreatieve route is, heeft de gemeente vorig jaar een nieuw fiets- en voetpad over de Hommeldijk aangelegd. Dit fietspad ligt aan de rand van het broedgebied en kan daardoor het hele jaar open blijven.

Broedgebied

De vogels ervaren de fietsers en wandelaars als een bedreiging en verlaten dan vaak hun nest. De eieren komen dan niet uit. In het gebied broeden onder meer de tureluur en de grutto, die beiden op de lijst van bedreigde vogelsoorten staan. Het gebied is daarom waardevol voor de vogelstand.

Afsluiting

De Lage Kadijk wordt afgesloten door een hek. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van het fiets- en voetpad over de Ringdijk en de Hommeldijk. De afsluiting van de Lage Kadijk geldt voor drie maanden. Tijdens de afsluiting mogen de boeren wel hun land op. Want mede dankzij het agrarisch gebruik (weilanden) komen er weidevogels in de polder voor. Maar ook de boeren houden tijdens hun werkzaamheden rekening met de broedende vogels.

16 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Fiets- en voetpad Lage Kadijk Haarlem tijdelijk afgesloten '
Lees ook