Landelijk comité Geen mens is illegaal

PERSBERICHT 30 juni 1999

Fietsactie verloopt succesvol

Onder grote belangstelling begonnen vanochtend 30 juni zo'n 70 actievoerende "witte illegalen" en hun sympathisanten met hun fietstocht vanaf de Dam in Amsterdam in de richting van Den Haag. Hun fietsen waren met balllonnen opgetuigd. Onderweg deelden de actievoerders pamfletten uit.

Veel voorbijgangers reageerden positief. De aanmoedigende reacties van het publiek waren hartverwarmend. Bij het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Hoofddorp hielden de demonstranten met fietsbellen op ludieke wijze een lawaaiprotest. Piet Precies, alias hoofd van de IND in Hoofddorp, gaf blijk van zijn waardering door de fietsers elk een "certificaat van inburgering" uit te reiken. Want, zo vond de plaatsvervangend IND-chef, wie zich op het oerhollandse vervoermiddel fiets weet te handhaven, is in voldoende mate geïntegreerd en verdient het om in Nederland te mogen blijven.

Bonte stoet onthaald door Leidse wethouder
De kleurrijke fietsdemonstratie van "witte illegalen" en sympathisanten werd vandaag om ongeveer 18:00 uur bij het Stadsbouwhuis van de gemeente Leiden verwelkomd door wethouder Jan Laurier van Sociale Zaken. In zijn welkomswoord haalde Laurier in herinnering dat naar schatting 75 tot 99% van alle inwoners van Leiden afstammeling is van migranten of vluchtelingen. Laurier: "De meeste van onze voorouders hadden zich hier met de huidige asiel- en immigratiewetgeving nooit kunnen vestigen. Migranten hebben de afgelopen eeuwen een belangrijke en niet weg te denken bijdrage geleverd aan de samenleving." De wethouder sprak zijn uitdrukkelijke steun uit voor het doel van de actie: een generaal pardon voor alle "witte illegalen". Laurier vindt dat gemeenten een bijdrage moeten leveren in de strijd voor dit generaal pardon. "De gemeente heeft een zorgplicht naar alle inwoners van de stad." De wethouder besloot: "Ik wens jullie veel sterkte toe en succes met jullie actie."

Op naar Den Haag
Op donderdag 1 juli vervolgen de actievoerders hun fietstocht van Leiden naar Den Haag. Zij vertrekken om 10:30 uur vanaf actiecentrum Eurodusnie, Boerhaavelaan 345 in Leiden en zullen om ongeveer 13:00 uur aankomen in Den Haag. De fotogenieke tocht zal de volgende route volgen: (Leiden) Boerhaavelaan, Centraal Station, Stationsplein, Morssingel, Haagweg, (Voorschoten) Leidseweg, Koningin Julianalaan, Veurseweg, (Leidschendam) Veursestraatweg, Noordsingel, Prins Bernardlaan, Koningin Julianalaan, (Den Haag) Laan van Nieuw Oost-Indië, Bezuidenhoudseweg, Korte Voorhout, Hofplein.

Solidariteitsmanifestatie op 1 juli
Om 13:00 uur begint aan het Hofplein in Den Haag achter het gebouw van de Tweede Kamer een solidariteitsmanifestatie met de slachtoffers van de Koppelingswet.. Op deze plaats bevindt zich het monument dat is gewijd aan artikel 1 van de Grondwet. Dat artikel voor gelijke behandeling stelde de Nederlandse overheid met de invoering van de Koppelingswet precies een jaar geleden eenvoudigweg buiten werking. De manifestatie heeft een gevarieerd programma met sprekers, dichters en muziek. Om 14:00 uur zal het landelijk comité "Geen mens is illegaal" bij het monument de onderstaande petitie aanbieden aan leden van de Tweede Kamer, waaronder Femke Halsema (GroenLinks), Jan de Wit (SP), o.v. Joop Wijn (CDA) en Boris Dittrich (D'66).

Voor meer informatie kunt u bellen met landelijk comité "Geen mens is illegaal" :
secretariaat: 071-5127619 en 5144217 of ter plaatse: 06-22605845 en 06-24616628.


-------------

PETITIE "WITTE ILLEGALEN"

Den Haag, 1 juli 1999

Aan de leden van de Tweede Kamer

1 juli 1998 is de geschiedenis ingegaan als een zwarte dag voor de mensenrechten in Nederland. De Nederlandse overheid voerde op die dag met de Koppelingswet een systeem van administratieve apartheid in. Met één druk op de knop ontnam de overheid daarmee mensen zonder verblijfsstatus hun sociale basisrechten, waaronder het recht op levensonderhoud en het recht op huisvesting.

Met drie massale en langdurige hongerstakingen en tientallen andere acties hebben de "witte illegalen" op strijdbare wijze hun wanhoopskreet overgebracht aan de samenleving. Zij hebben daarmee het voortouw genomen in de anti-racisme beweging in Nederland, en de strijd voor solidariteit en mensenrechten een nieuwe impuls gegeven.
De strijd van "witte illegalen" om hun recht te halen duurt nog altijd voort. Ondanks de beloftes van de staatssecretaris en de burgemeesters van de vier grote steden om opnieuw naar hun zaken te kijken staan de "witte illegalen" met lege handen: geen inkomen, geen onderdak en geen verblijfsvergunning.

Vandaag, 1 juli 1999, bestaat de Koppelingswet precies 1 jaar. Op deze dag viert u als leden van de Tweede Kamer de afsluiting van het zittingsjaar 1998-1999. Na een rijkelijk gevulde barbecue kunt u zorgeloos op vakantie gaan. De "witte illegalen" blijven echter achter in een situatie van rechteloosheid en martelende onzekerheid. Deze tegenstelling is uiterst schrijnend.
Het landelijk comité "Geen mens is illegaal" grijpt deze dag aan voor de herdenking van 1 jaar administratieve apartheid in Nederland.

"Geen mens is illegaal" pleit voor een generaal pardon voor de slachtoffers van de Koppelingswet.

Wij eisen een verblijfsvergunning voor alle mensen die op dit moment in Nederland verblijven en aan wie voor 1 juli 1998 is toegestaan om zich in Nederland te vestigen door opname in het bevolkingsregister van hun woonplaats of door het verstrekken van een sofi-nummer.

Landelijk comité "Geen mens is illegaal"

Deel: ' Fietsactie 'witte illegalen' verloopt succesvol '
Lees ook