Gemeente Oosterhout

Fietsbrug Wilhelminalaan wordt vrijdag op zijn plaats gehesen

Ontbrekende schakel fietsverkeer tussen centrum en Vrachelen

Vrijdag 13 juli a.s. zal de nieuwe fietsbrug over het spuikanaal bij de Wilhelminalaan (ter hoogte van Sluis I) op zijn plaats worden gehesen. Daarmee is dan de ontbrekende schakel aangebracht in een veilige fietsverbinding tussen het centrum van Oosterhout en de nieuwbouwwijk Vrachelen.

Aanleg van de fietsbrug past binnen de reconstructie van de Wilhelminalaan. Een van de uitgangspunten van deze reconstructie was dat voor het fietsverkeer gescheiden fietspaden zouden worden aangelegd, terwijl tegelijkertijd de rijbaan voor autos zou worden versmald.

Op een aantal plaatsen in het tracé leverde dat echter problemen op. Zo was het bijvoorbeeld passen en meten bij de Wilhelminabrug (tussen Krooneiland en Vrachelen I). Dankzij de medewerking van Rijkswaterstaat is de gemeente er hier toch in geslaagd de brug zo aan te passen dat de rijbaan kon worden versmald, waardoor aan weerszijden ruimte werd gecreëerd voor de aanleg van fiets- en voetpaden.

Bij de oversteek over het spuikanaal (tussen centrum en Krooneiland) was dat laatste niet mogelijk, omdat hier het bestaande brugdek te smal was. Toch is ook hier de rijbaan versmald en is aan de noordzijde op het bestaande brugdek een gescheiden fiets- en voetgangersstrook aangelegd, voor verkeer vanuit het centrum richting Vrachelen. Aan de zuidzijde wordt nu een nieuwe voetgangers- en fietsbrug geplaatst, bedoeld voor verkeer vanuit Vrachelen richting het centrum.

De brug is gebouwd door de firma Hofman uit Sliedrecht. De prefab-brug zal vrijdagochtend vroeg met speciaal transport (de afmetingen van de brug zijn 25 bij vier meter) worden aangevoerd. Vervolgens zal de brug door twee kranen op zijn plaats worden gehesen. Overigens zal het "oude" deel van de brug over het spuikanaal ook worden aangepast aan het moderne design van de nieuwe fietsbrug, die in "eigen huis" is ontworpen.

Als de nieuwe fietsbrug is aangelegd, kan de firma MKL de werkzaamheden aan de Wilhelminalaan afronden. Naar verwachting zal de Wilhelminalaan vrijdag 20 juli vervolgens worden geopend voor alle doorgaand verkeer.

Deel: ' Fietsbrug Wilhelminalaan in Oosterhout op zijn plaats '
Lees ook